Římskokatolická farnost Křečovice - Štítek tistene-clanky
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 48/2014]

Autor: Křečovické listy - 28 prosinec 2014 12:24 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Vánoční tajemství v inspiraci Edity Steinové

Číst dále Sloupek z fary [Křečovické listy 48/2014]

Program oslav svátku sv. Lukáše 2012

Autor: P. Kazimierz Duš - 02 říjen 2012 18:08 - Kategorie: Akce, Bohoslužby, Křečovice - Štítky: tištěné články, patron, sv. Lukáš -

Římskokatolická farnost Křečovice Vás srdečně zve na oslavu svátku sv. Lukáše evangelisty, patrona lékařů a zdravotníků, ve čtvrtek 18. října 2012.

Program:

17.30 h  adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou růžence a možností svátosti smíření

18.00 h slavná mše svatá s uctěním ostatků svatého Lukáše (hlavní celebrant: P. Obřej Salvet Th. D., farář v Praze - Kolodějích)

cca 19 h pohoštění na faře

Antonín Křiklán - Maršovický farář

Autor: Václav Altmann - 28 červenec 2012 21:23 - Kategorie: Historie, Maršovická louka, Maršovice, Hodětice, Duchovní správci - Štítky: osoby ve farnosti, tištěné články -

Sloupek z fary [Křečovické listy 38/2012]

Autor: Křečovické listy - 02 červenec 2012 17:24 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Sloupek z fary [Křečovické listy 37/2012]

Autor: Křečovické listy - 01 březen 2012 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

„Já jsem vzkříšení a život, praví Pán, kdo věří ve mně, neumře na věky.“ (Jan 11,25)

Číst dále Sloupek z fary [Křečovické listy 37/2012]

Sloupek z fary [Křečovické listy 36/2011]

Autor: Křečovické listy - 20 prosinec 2011 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Křesťanské Vánoce Anděl řekl pastýřům: „Nebojte se, zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se
vám narodil Spasitel Kristus Pán.“ (Lukáš 2, 10-11)

Číst dále Sloupek z fary [Křečovické listy 36/2011]

P. Antonín Křiklán [Maršovická louka 12/2011]

Autor: Maršovická louka - 15 prosinec 2011 10:17 - Kategorie: Maršovická louka - Štítky: tištěné články -

Jak jsme v minulém čísle Maršovické louky slíbili, přinášíme vám dnes malý článek o posledním maršovickém faráři sídlícím na maršovické faře – P. Antonínu Křiklánovi.

Číst dále P. Antonín Křiklán [Maršovická louka 12/2011]

Program oslav svátku sv. Lukáše 2011

Autor: P. Kazimierz Duš - 01 říjen 2011 02:09 - Kategorie: Akce, Bohoslužby, Křečovice - Štítky: tištěné články, sv. Lukáš -

Římskokatolická farnost Křečovice Vás srdečně zve na oslavu svátku sv. Lukáše evangelisty, patrona lékařů a zdravotníků, v úterý 18. října 2011.

Program:

16.30 h  adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou růžence a možností svátosti smíření

18.00 h slavná mše svatá s uctěním ostatků svatého Lukáše (předsedá P. Prokop Brož Th.D., děkan KTF UK a sídelní kanovník vyšehradský)

cca 19 h pohoštění na faře

(V přestávce mezi adorací a mší svatou bude fara otevřena.)

Sloupek z fary [Křečovické listy 35/2011]

Autor: Křečovické listy - 01 říjen 2011 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Štafeta – "Corpus Domini"

Autor: Křečovické listy - 01 červenec 2011 02:09 - Kategorie: Křečovické listy, Události, Akce - Štítky: tištěné články, Corpus Domini, štafeta -

Myšlenka připomenout formou běžecké štafety mladých Čechů a Italů cestu kněze Petra z Prahy do Říma v roce 1263, na základě které se dnes po celém světě slaví svátek Corpus Domini („Boží tělo"), vznikla v roce 2000, kdy byla Praha „Evropským městem kultury". Svátek Corpus Domini je duchovní, kulturní a společenskou událostí, jejímž vrcholem byl sobotní kulturní a sportovní večer 25. června na náměstí v Orvietu před hlavní katedrálou, která byla postavena na počest tohoto svátku a nedělní (26. června) mše a velkolepý průvod městem, který na televizních obrazovkách sleduje celá Itálie.

Součástí těchto oslav se stává i doručení poselství z míst, kudy probíhá štafeta. Poselství je předáváno v rámci slavnostního sobotního večera do rukou starosty města Orvieta a běžecká štafeta se zúčastňuje i nedělního průvodu.

Myšlenka připomínat pouť kněze Petra vznikla na italské straně, která si dobře uvědomuje, že slavnost Božího těla „Corpus Domini" má své české kořeny v Praze.

Letos byla na českém území plánována trasa štafety se čtyřmi etapami: Praha – Sedlčany (19. června), Sedlčany – Veselí nad Lužnicí (20. června), Veselí nad Lužnicí – Svatý Kámen (21. června), Svatý Kámen – Vyšší Brod (22. června), další etapy proběhly na italském území s cílem v městě Orvieto. Záměrem je po trase oslovit jak širokou veřejnost, tak představitele obcí a církve. Kniha poselství, kde jsou tato setkávání zaznamenávána, je předána v rámci oslav Corpus Domini starostovi Orvieta.

Letošní pátý ročník pořádal Association Club Sparta Praha jako hlavní pořadatel s garancí za sportovní stránku akce ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha a pražským arcibiskupstvím s garancí za duchovní stránku akce s partnerstvím Hl. m. Prahy s garancí společenské stránky akce a za podpory centrály cestovního ruchu Czech Tourism. Záštitu nad akcí převzal primátor Hl. m. Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda. Partnerem akce byl prodejce sportovního zboží Hervis. Za italskou stranu pořádal akci sportovní klub „Liberta Orvieto" ve spolupráci s městy Orvieto a Bolsena. V Křečovicích štafetu přivítal po 17. hodině pan farář Kazimierz Duš a starosta obce, Robert Nečas, kteří provedli zápis do Knihy poselství. Setkání se zúčastnila asi desítka občanů.

 

Svátek „Božího těla" (Corpus Domini) byl ustanoven bulou „transitorus" papežem Urbanem IV. V Orvietě 11. srpna 1264. Tradice ho spojuje se zázrakem v Bolseně v roce 1263 během sv. mše, kterou sloužil kněz Petr z Prahy při své pouti do Říma.

Při návratu z Říma se kněz Petr zastavil v Bolseně (Bolsena byla jedním z nejfrekventovanějších poutních míst), aby sloužil svatou mši. V průběhu bohoslužby hostie v rukou kněze Petra z Prahy zčervenala a vystříklo z ní několik kapek krve podobající se lidské krvi. Kněz se snažil tuto událost ukrýt před zraky přítomných věřících, ale krev kapala na „corporate" a zanechávala stopy. Mše byla přerušena. Další kapky krve začaly padat na oltář a i tam zanechaly svoje stopy. Osvobozen od svých pochybností o existenci Krista, rozjel se do Orvieta, aby vše vypravoval papeži Urbanovi IV. Papež vyslal ihned biskupa Jakuba z Orvieta do Bolseny, aby dopravil svaté relikvie do Orvieta. Na mostě „Rio Chario" (pod Orvietem) došlo k setkání a slavnostnímu předání relikvií do rukou papeže. Společně s papežem byli přítomni kardinálové a biskupové. Orvietánský lid zdravil nadšeně biskupa Jakuba. V Orvietu byl velký svátek… psal se rok 1264.

Dle materiálů sestavil Pavel Novotný

12345...následující»Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře