Římskokatolická farnost Křečovice - Štítek stara-zivohost
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Posvícení a koncert v Živohošti, 7. září

Autor: Farnost - 03 září 2014 10:44 - Kategorie: Bohoslužby, Různé, Události, Koncert - Štítky: Stará Živohošť, Živohošť, pouť, koncert -

Tuto neděli se v Živohošti slaví posvícení. V chrámu sv. Fabiána a Šebestiána proběhne od tří hodin odpoledne mše svatá, po které bude následovat koncert J. Vernera a V. Roubala. Na programu je celkem sedm skladeb. Více informací například v magazínu Vetero Knina, září 2014.

Veřejná sbírka na opravu kostela ve Staré Živohošti [Křečovické listy 18/2007]

Autor: Křečovické listy - 01 červenec 2007 02:09 - Kategorie: Události, Akce, Sbírka - Štítky: tištěné články, Stará Živohošť -

OBEC CHOTILSKO ve spolupráci A ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ ŽIVOHOŠŤ pořádá

VEŘEJNOU SBÍRKU na opravu kostela ve Staré Živohošti

(Povoleno KÚ Středočeského kraje pod č.j. 28719/2007/KUSK.)

Sbírka se uskuteční od 2. 5. 2007 do 31. 12. 2007

Sbírka je pořádána u příležitosti 950. výročí první písemné zmínky o farnosti Živohošť z roku 1057 a výnos sbírky je určen k opravě krovu a výměně střešní krytiny na kostele v celkové hodnotě 600 tis. Kč.
Za účelem sbírky byl založen běžný účet, na který je možno zasílat finanční příspěvky:

Číslo účtu: 35-8638830237/0100

Mezi občany bude dobrovolná sbírka na opravu kostela organizována panem Bohumírem Bouchalem a paní Albínou Šiškovou sběracími listinami a kasičkami.

Celkové vyúčtování veřejné sbírky bude oznámeno ve zpravodaji obce Chotinko a na požádání předloženo všem dárcům.

za obec Chotilsko
starosta Jiří Šťástka
 
za Římskokatolickou farnost Živohošť
P. Josef Andrejčák O. Cr.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře