Římskokatolická farnost Křečovice - Štítek rekonstrukce
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Rekonstrukce neveklovské fary je spolufinancována Evropskou unií

Autor: Farnost - 01 červen 2021 18:39 - Kategorie: Správa farnosti, Neveklov - Štítky: rekonstrukce -

Probíhající rekonstrukce přízemí neveklovské fary je spolufinancováno Evropskou unií

Maršovické opravy

Autor: Farnost - 15 květen 2018 02:14 - Kategorie: Různé, Správa farnosti, Maršovice - Štítky: rekonstrukce -

Ve farní zdi, v místě zhruba uprostřed cesty mezi farou a městečkem jsme postavili novou kapličku svatého Huberta, kapličku barokního typu. Její zasvěcení koresponduje se silnou mysliveckou tradicí v Maršovicích. Myslivci rovněž přispěli slušnou částku na její stavbu. U kapličky bude umístěna lavička, aby lidé chodící na hřbitov si v půlce kopce mohli odpočinout a třeba se i pomodlit.

Rovněž bude do června kompletně dostavěna i celá farská zeď, což samo o sobě je věc, v kterou málokdo ještě nedávno doufal.

Oprava varhan v kostele sv. Václava na Chvojínku

Autor: Chvojínek - 25 listopad 2015 08:10 - Kategorie: Hudba, Různé, Chvojínek - Štítky: farnost, rekonstrukce, varhany -

Vzhledem k tomu, že varhany Karla Wocelky, které byly na Chvojínku postaveny v roce 1868 se postupně dostaly do stavu, kdy jen s obtížemi na ně mohl zahrát člověk znalý situace, rozhodli jsme se přistoupit k jejich opravě.

Není to tak dávno, kdy byla vykonána oprava předešlá: Bylo to na začátku devadesátých let. Bohužel ale potom došlo k striktnímu omezení bohoslužeb v tomto kostele a varhany byly v podstatě celý rok nepoužívané a k tomu ještě zavřené v nevětraném vlhkém prostoru. Navíc samotný člověk si kvůli absenci motoru na ně zahrát, a tím jim velmi pomoci, nemohl. Celá oprava tak během let vzala za své.

V posledních cca dvou letech se nám povedlo dílčími zásahy aspoň trochu varhany rozehrát, protože se na Chvojínek opět vrátili pravidelné bohoslužby, ale stav varhan se rapidně horšil, rez a červotoč udělaly své, takže před každou mší svatou bylo nutné otevřít ventilovou komoru, rozhýbat zarezlé tony, aby nic nepískalo. Stejně, ale během mše svaté často zůstal viset úplně jiný tón, takže výsledek byl tristní. Tou takzvanou poslední kapičkou byla letošní pouť (2015), kdy stav varhan (to že nehrálo několik často používaných tónů), natolik rozhodil varhanici, že celkový výsledek hudebního doprovodu byl otřesný, takže P. Duš svolil k opravě. K té jsme po dohodě s diecézním organologem Štěpánem Svobodou oslovili varhanáře Petra Strakoše, který již vloni opravoval varhany v Bělici. Tomu se podařilo najít v programu několik dní času na Chvojínek a do opravy se pustil.

Oprava v podstatě spočívala v celkovém vyčištění celých varhan, v natření celých varhan a všech píšťal proti červotoči, opravě píšťal nehrajících a rozpadlých působením červotoče, vylepení děr v měchu, opravě nefunkčních abstraktů, vyčištění, odrezení a rozhýbání všech ventilů i jejich vedení, vyregulování chodu kláves a nakonec v celkovém naintonování celých varhan tak, aby všechny píšťaly hrály ve svých řadách stejně silně.

Po dohodě s organologem jsme se rozhodli pořídit pro varhany elektrický ventilátor, aby kostelnice i sama mohla občas všechny tóny promačkat a prohrát a aby varhaník nebyl závislý na kalkantovi, který někdy ani nebyl. Výsledkem jsou krásně znějící mechanické varhany kvalitního stavitele s perspektivou dlouhého života.

Oprava celkově vyšla na 68 500 Kč, z toho z farních peněz bylo zaplaceno 51 500 Kč, z peněz od dárce 17 000 Kč. V ceně je již započítán motor (17 000,-) a jeho připojení (21 500,-).

Žádáme zvláště Chvojínecké občany, aby ještě dodatečně na opravu přispěli, případné finance budou použity na Chvojínku.

Další akce, která nás nutně čeká je rekonstrukce shnilých oltářních schodů (stupňů), na několika místech propadlých.

Biskup Karel Herbst navštíví Hodětice

Autor: Farnost - 22 říjen 2014 09:29 - Kategorie: Akce, Bohoslužby, Lidé, Různé, Sbírka, Události, Hodětice - Štítky: farnost, svěcení, pomocná ruka, rekonstrukce, svěcení, výzdoba -

1. listopadu, na slavnost Všech svatých, bude v hodětickém kostele sv.Petra a Pavla ve 14,30, sloužit slavnostní bohoslužbu pražský světící biskup Karel Herbst.

Při mši svaté posvětí nově zakoupené sochy svatých Petra, Pavla, Josefa a Filomeny, které nahradí sochy, které byly před časem ukradeny. Zároveň pan biskup povede dušičkovou pobožnost na hodětickém hřbitově. Náklady na pořízení soch byly cca 20.000 Kč, uhrazeny byly formou obvyklou v našich farnostech. Aby i nadále mohly být prováděny takovéto bohulibé věci, přispějte prosím na pořízení těchto soch. Peníze budou použity v rámci bývalé maršovické farnosti. Konkrétně v Hoděticích je v současnosti předělávána bezcenná plakátová křížová cesta a nahrazována trochu vkusnější, i když rovněž reprodukcí. To si také vyžádá určité náklady, zejména na sklo, opravu rámů i zakoupení reprodukovaných pláten. Přispět můžete při mši svaté, nebo osobně - panu faráři, panu varhaníkovi, nebo v Maršovicích paní kostelnici Čiperové.

Spirituál kvintet v Bělickém kostele, 26. července

Autor: Václav Altmann - 24 červen 2014 08:46 - Kategorie: Akce, Hudba, Sbírka, Události, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany, Koncert - Štítky: Spirituál kvintet, farnost, koncert, pomocná ruka, rekonstrukce, varhany -

Spirituál kvintet v Bělickém kostele, koncert legendy českého folku na podporu opravy bělických varhan, sobota 26.července, 19,00, vstupné 150 Kč, veškeré vybrané finance budou použity na opravu bělických varhan, které jsou ve velmi špatném stavu.

Dějiny maršovické farnosti

Autor: Václav Altmann - 16 duben 2014 17:42 - Kategorie: Historie, Lidé, Správa farnosti, Maršovice, Duchovní správci - Štítky: farnost, osoby ve farnosti, rekonstrukce -

První zmínkao maršovické církevní obci pochází z roku 1350, kdy je v ordináři Pražské dieceze jmenována“církev v Maršovicích v děkanátu benešovském“, další zmínka je potom z roku 1384. Předpokládá se, ale mnohem starší historie církevní správy, vzhledem k historii samotných Maršovic. Kostel stejného zasvěcení jako dnes, Zvěstování Panny Marie, tehdy stál o několik desítek metrů níže, pravděpodobně někde v místě dnešního obydlí řídícího učitele školy či školního dvoru.

Z této nejstarší doby se nám zachovala i jména některých kněží. Poslední husitský, kališnický kněz musel odejít v roce 1624 a obec tak přišla o duchovního správce. Stejná situace nastala v okolních farnostech v Hoděticích, Křečovicích i Neveklově, kde, ale byl okamžitě zásluhou nového majitele konfiskovaného tloskovského panství dosazen nový katolický kněz, spravující z Neveklova i Maršovice a Křečovice. Známe jméno neveklovského kněze z té doby.

[...]

Pokračování  dějin maršovické farnosti v části Historie pod Maršovicemi.

Oprava Maršovických varhan

Autor: Václav Altmann - 21 říjen 2013 23:53 - Kategorie: Historie, Maršovice - Štítky: rekonstrukce, varhany -

Varhany v Maršovicích z roku 1896 od stavitele Jindřicha Schiffnera se do Maršovického kostela dostaly zásluhou našeho předposledního faráře Antonína Neužila v roce 1952, když je zajistil z klášterního kostela svaté rodiny v Praze –Řepích, po zrušení řádů komunistickou lůzou. Původní varhany zničili vojáci Rudé armády.

Číst dále Oprava Maršovických varhan

Oprava schodů v Maršovicích

Autor: Václav Altmann - 19 říjen 2013 23:49 - Kategorie: Různé, Sbírka, Maršovice - Štítky: rekonstrukce -

Po mokrých letech došlo v Maršovicích k rozjetí a částečnému sesutí schodů u bočního (i když hlavního) vchodu do kostela. Problém bohužel začal již být akutní a tak jsme na konci srpna schody odstranili, odtěžili podkladní zeminu a během podzimu po vytvoření nového betonového základu budou schody opět usazeny, jak doufáme opět na mnoho let. Rovněž jsme důkladně podezdili dveřní žulový práh (spodek futra), který v podstatě visel ve vzduchu.

Poděkování patří lidem, kteří přispěli na tuto opravu. Do kostela se po dobu opravy vchází hlavním vchodem, což bylo doteď privilegium pro arcibiskupa a při vynášení při pohřbech pro významnější opravdu věřící farníky.

Případné příspěvky jakožto i na jiné práce v Maršovicích prosíme varhaníkovi. Dary je možné odečíst s daní.

Opravy střechy sakristie na Chvojínku

Autor: Václav Altmann - 16 říjen 2013 23:45 - Kategorie: Různé, Chvojínek - Štítky: rekonstrukce -

Po ukradení měděného plechu letos na jaře ze střechy sakristie - bývalé kaple - v kostele na Chvojínku bylo po dohodě s památkáři rozhodnuto, že se na střechu vrátí tašky bobrovky.

Je to v podstatě návrat k původnímu historickému stavu. Práce provedla firma Votická stavební, kterou vybral vikariátní technik pan Lutz. Díky jeho vstřícnosti a hlavně díky starosti kostelnice Evy Mikulášové se podařilo i kompletně opravit římsu pod zmíněnou střechou. Paní kostelnice obětavě uklidila a odvozila nepořádek u předsíně kostela, který tam zbyl po hrobařích. Rovněž vyřezala bez, který v těchto místech ze sutin vyrůstal. Kostel na Chvojínku je perlou naší farnosti, je potřeba si jej vážit a prosit Boha o duchovní oživení tohoto krásného místa.

Při poutní Mši svaté 29. září jsme prosili za všechny, kteří na toto místo přicházejí i za ty, kdo jsou pohřbeni na přilehlém hřbitově.

Filmování na maršovické faře

Autor: Václav Altmann - 12 říjen 2013 23:41 - Kategorie: Akce, Různé, Události, Maršovice - Štítky: film, rekonstrukce -

Historicky slohově zachovalé prostředí naší fary v Maršovicích si vybrala německá produkce pro natáčení středověkého příběhu o životě porodní báby. Natáčení bude probíhat od 14. října, provoz kolem fary bude omezen.

Finanční prostředky získané z nájmu budou použity pro vystavění dvou splachovacích záchodů na maršovické faře, kde dodnes chybí. Místnosti byli vyklizeny nájemníky, které produkce zaplatila. Po skončení natáčení budou prostory nově vymalovány, což zejména v pronajmutých prostorech a chodbách bude znamenat značný přínos.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře