Římskokatolická farnost Křečovice - Štítek noc-kostelu
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

[ZRUŠENO] Maršovický kostel otevřen během Noci kostelů 24. května

Autor: Farnost - 24 květen 2019 18:36 - Kategorie: Akce, Události, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: Noc kostelů -

Velmi se omlouváme, pokud jste se chystali dnes během Noci kostelů navštívit maršovický kostel. Bohužel z časových důvodů není možné kostel zpřístupnit. Děkujeme za pochopení.

Noc kostelů v Hoděticích - 9. června

Autor: Václav Altmann - 09 květen 2017 05:27 - Kategorie: Akce, Historie, Lidé, Události, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany, Duchovní správci - Štítky: Noc kostelů -

Každoroční akce "Noc kostelů" proběhne v naší farnosti v letošním roce v hodětickém kostele.
V hodětickém kostele sv. Petra a Pavla začne program v 19 hodin.
Z programu: Komentovaná prohlídka kostela, listování farní kronikou, přednáška Mgr. Sejka, ředitele oblastního archivu, o historii hodětické farnosti, Hodětic, Hořetic a okolí, rozhovor s hostem večera, naším farářem P. Kazimierzem Dušem, o polských kněžích v Čechách a o jeho vlastní životní cestě.

Kontaktní osobou je Václav Altmann - altmann.v(zavinac)email.cz

Aktuální program a další podrobnosti na stránkách nockostelu.cz

Noc Kostelů, Hodětice 9. června

Noc kostelů v Křečovicích - 10. června

Autor: Václav Altmann - 08 duben 2016 09:40 - Kategorie: Akce, Události, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: Noc kostelů -

Každoroční akce "Noc kostelů" proběhne v naší farnosti v letošním roce v křečovickém kostele.

Noc kostelů - banner

V křečovickém kostele sv. Lukáše začne program v 19 hodin.

Předběžný proram se skládá z komentovaná prohlídka kostela, výklad o historii farnosti ředitele oblastního archivu, chybět nebude ani zvláštní host.

Kontaktní osobou je Václav Altmann - altmann.v(zavinac)email.cz

Aktuální program a další podrobnosti na stránkách nockostelu.cz

Noc kostelů na Chvojínku - reportáž

Autor: Václav Altmann - 30 květen 2015 08:24 - Kategorie: Akce, Různé, Chvojínek - Štítky: Noc kostelů, reportáž -

Po loňském roce, kdy tato celostátní i evropská akce zavítala do bělického kostela, došlo i na malý kostelík svatého Václava na Chvojínku v bývalé Neveklovské farnosti. V rámci současné farnosti, která slučuje několik původních, se snažíme kostely střídat, aby na každý došlo a každému jsme se mohli dobře věnovat.

Program na Chvojínku zahájila kostelnice Eva Mikulášová přivítáním před vchodem na hřbitov, kde představila program a zahájila malou procházku po místním hřbitově s poukazem na několik málo významných hrobů a detailů malého hřbitůvku. Procházka skončila v kostele, kde byl stručně představen chvojínecký kostel. Návštěvníci mohli zavítat do všech jeho prostor, na věž byli vpouštěni pod dohledem v malých skupinkách, odkryla se jim místa ukrytá za kryty varhanní skříně a další.

Když se poslední skupinka vrátila z věže, slovo dostal ředitel Státního oblastního archivu v Benešově Mgr. Michal Sejk, který rozvinul svou velmi poutavou přednášku o historii prapůvodní chvojíneké farnosti i o Chvojínku samotném. Po ní následovala multimediální projekce vybraných pasáží z neveklovské a maršovické farní kroniky, doprovázená komentářem maršovického varhaníka pana Altmanna. V předposledním bodu programu dostala prostor hudba a chvojínecké krásné varhany od Karla Wocelky, kdy v podání místní varhanice Ludmily Cimrmanové a jejích sester zaznělo několik duchovních písní.

Samotný závěr patřil potom rozhovoru Evy Mikulášové s farářem Jindřichem Brandejsem, který v Neveklově slouží již neuvěřitelných 54 let. Poutavě a vtipně vyprávěl o svých začátcích, popisoval problémy s komunistickým režimem, vzpomínal na různé události svého života.

Na úplný závěr pak do noci zazněly oba zvony, varhany a všichni přijali požehnání pana faráře.

Díky péči místní kostelnice se letošní Noc kostelů velmi vydařila, slušný byl i počet násvštěvníků, kteří z většiny zůstali na celý program. Chtěli bychom poděkovat panu Přemkovi Petrákovi z Bělice, který zdarma nazvučil celý kostel i všem vystupujícím. Příští rok bude, rovněž premiérově, Noc kostelů v Křečovicích.

Noc kostelů na Chvojínku - 29. května - program

Autor: Chvojínek - 26 květen 2015 21:40 - Kategorie: Akce, Různé, Události, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: Noc kostelů -

Každoroční akce "Noc kostelů" proběhne v naší farnosti v letošním roce ve chvojínském kostele sv. Václava. Níže nabízíme k náhledu program včetně jeho verze v PDF.

 
19:00 Přivítání před kostelem, uvedení do celého večera
19:10 Komentovaná prohlídka začíná za příznivého počasí před kostelem, pokračuje na přilehlém hřbitově a zakončena bude prohlídkou interiérů kostela, sakristie, kúru, varhan atd. s možností dotazů a diskuse.
19:40Přednáška o historii kostela sv. Václava, Mgr. Michal Sejk.
Za Vaše zajímavé otázky předem děkujeme.
20:15Doplnění historického výkladu o ukázky z farní kroniky.
Komentovaná projekce
20:40Hudební program
21:10
Rozhovor s hostem.
Zajímavá osobnost posledních 50 let spjatá s tímto kostelem, netradiční otázky slibují zajímavý pohled do minulosti kostela i farníků. Těšit se budeme i na Vaše otázky.
21:30Modlitba, požehnání, zakončení - varhany a zvony

Těsíme se na Vás v kostele sv. Václava na Chvojínku

Program Noci kostelů ve chvojínském kostele ke stáhnutí v PDF.

Kontaktní osobou je Eva Mikulášová - mi.eva1980(zavinac)seznam.cz

Další podrobnosti o Noci kostelů na stránkách nockostelu.cz

Noc kostelů na Chvojínku - 29. května

Autor: Václav Altmann - 10 březen 2015 09:12 - Kategorie: Akce, Události, Chvojínek - Štítky: Noc kostelů -

Každoroční akce "Noc kostelů" proběhne v naší farnosti v letošním roce ve chvojínském kostele.


Ve chvojínském kostele sv. Václava začne program v 19 hodin.

Předběžný proram se skládá z komentované prohlídky kostela, varhanní koncert. Hostem noci bude P. Brandejs, s nímž zavzpomínáme na jeho 54leté působení v Neveklově.

Kontaktní osobou je Eva Mikulášová - mi.eva1980(zavinac)seznam.cz

Aktuální program a další podrobnosti na stránkách nockostelu.cz

Noc kostelů v Bělici - reportáž

Autor: Václav Altmann - 29 květen 2014 22:29 - Kategorie: Akce, Události, Bělice - Štítky: Noc kostelů -

V pátek 23. května jsme se v Bělici připojili poprvé k akci Noc kostelů. V rámci farnosti se snažíme kostely střídat, přijde nám, že je to lepší cesta. Podoba Noci kostelů v Bělici byla v podstatě implementována tak, jak jsme ji připravili před třemi roky pro Maršovice. Průvodci návštěvníku byli kostelnice na Chvojínku Eva Mikulášová a maršovický varhaník Václav Altmann.

Začali jsme po sedmé hodině komentovanou prohlídkou kostela spojenou s projekcí stránek a fotografií z farní kroniky. Poutavé povídání mělo úspěch a lidé svými otázkami projevili svůj opravdový zájem. Následovalo duchovnější pásmo o svaté Maří Magdaleně, patronce kostela. To mělo podobu projekce obrazů světových mistrů, znázorňující Maří Magdalenu, doplněné více duchovním komentářem.

V půl deváté jsme začali promítat připravenou projekci Zničené kostely v pohraničí, představující již neexistující kostely zničené komunistickou diktaturou. Několika desítkami kostelů vybraných z mnoha zničených jsme chtěli ukázat zrůdnost minulého režimu, často ještě přítomného v myslích lidí.

Celý program ukončil pan jáhen Josef Kubů z Bystřice, kterého jsme pozvali na krátký rozhovor, který jej představil jako jáhna, varhaníka i majitele palírny ovoce. Příjemné povídání společně s farářem P. Kazimierzem zakončil malou modlitbou a požehnáním.
Úplným závěrem Noci kostelů v Bělici bylo pak vyzvánění zvonů do noci a krátké varhanní preludium.

S ohlasů návštěvníků bylo patrno, že malý skromný večer se jim líbil a dal jim něco do jejich dalšího života.

Příští rok se s Nocí kostelů posuneme zas jinam v rámci naší farnosti.

Noc kostelů v Neveklově - 23. května

Autor: Farnost - 15 květen 2014 17:08 - Kategorie: Akce, Události, Neveklov - Štítky: Noc kostelů -

Každoroční akce "Noc kostelů" proběhne v naší farnosti v letošním roce také v neveklovském kostele.
 

Číst dále Noc kostelů v Neveklově - 23. května

Noc kostelů v Bělici - 23. května

Autor: Farnost - 28 březen 2014 09:05 - Kategorie: Akce, Události, Bělice - Štítky: Noc kostelů -

Každoroční akce "Noc kostelů" proběhne v naší farnosti v letošním roce v bělickém kostele.
 

Číst dále Noc kostelů v Bělici - 23. května

Noc kostelů v Neveklově - 24. května

Autor: Farnost - 22 květen 2013 23:05 - Kategorie: Akce, Události, Neveklov - Štítky: Noc kostelů -

Každoroční akce "Noc kostelů" proběhne v naší farnosti v letošním roce v neveklovském kostele.

Číst dále Noc kostelů v Neveklově - 24. května

12následujícíMenu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře