Římskokatolická farnost Křečovice - Štítek akce-pro-deti-a-mladez
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Dětská mše v Bělici 7. prosince a vánoční dílničky v Neveklově

Autor: Farnost - 01 prosinec 2019 16:00 - Kategorie: Akce, Bohoslužby, Mládež, Události, Bělice, Neveklov - Štítky: akce pro děti a mládež, Vánoční den, Vánoce -

V sobotu 7. prosince proběhne dětská mše v bělickém kostele od 13.30. 

Později tentýž den od 14.30 pořádá SHM Neveklov vánoční dílničky na neveklovské faře. Vyrábět se budou vánoční ozdoby z hoblinek a vánoční dekorace z ovoce. Přihlašujte se do 5. prosince na info@shmneveklov.cz

Dětská mše v Bělici 16. března

Autor: Farnost - 05 březen 2019 18:01 - Kategorie: Bohoslužby, Mládež, Bělice - Štítky: akce pro děti a mládež -

V soboru 16. března bude od 15.30 hodin sloužena dětská mše svatá v Bělici.

Předešlý oznámený termín 23. března již neplatí.

Koncert pěveckého sboru ZŠ Neveklov a dětská mše v Bělici

Autor: Farnost - 12 prosinec 2018 08:38 - Kategorie: Akce, Bohoslužby, Mládež, Události, Bělice, Koncert - Štítky: akce pro děti a mládež, koncert -

V sobotu 15. prosince ve 14 hodin proběhne koncert pěveckého sboru z neveklovské základní školy pod vedením Marie Šaffkové.

Po koncertě bude následovat v půl čtvrté dětská mše vedená P. Ladislavem Součkem z poličanského kláštera.

Víkendové setkání dětí na maršovické faře, 24.-25. června

Autor: Markéta Prodanová - 29 květen 2017 05:44 - Kategorie: Akce, Mládež, Různé, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: akce pro děti a mládež, setkání -

Zveme všechny děti na víkendové setkání na maršovické faře, které se bude konat 24.-25. června.

Přihlašovat se můžete u Markéty Prodanové -- osobně nebo na animace(at)farnostkrecovice.cz

Farní tábor a farní oheň

Autor: Václav Altmann - 03 září 2015 12:22 - Kategorie: Akce, Mládež, Různé, Události, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: akce pro děti a mládež, oheň, setkání, reportáž, tábor -

Jako každý rok i letos se uskutečnil pod vedením Markéty Čiperové z Maršovic farní tábor, tentokrát na faře v Mladé Vožici. Do krásného a přátelského prostředí se přes dvacet dětí ze všech koutů Neveklovska již podruhé vrátilo, i díky ochotě a pohostinnosti tamního faráře P. Jaroslava Karase, který pozoruhodným způsobem přetváří celý farní areál pro podobné křesťanské účely.

Díky výročí upálení mistra Jana Husa se nesl celý tábor v husitském duchu. Děti tak mohli na vlastní kůži zažít mnoho husitských radovánek i dovednostních výzev. Největší radovánkou bylo ale samozřejmě koupání v krásném novém vožickém koupališti, protože právě v ty dny se teplota blížila 40 stupňům a nic jiného v podstatě soustavně dělat nešlo. Došlo i na výlet a to kam jinam než v souladu s tématem do husitského Tábora, muzea marcipánu, i jinam. 

Důležitou součástí křesťanského tábora jsou duchovní témátka obracející se s konzumního světa do světa dětské dušičky a poukazující na obyčejné lidské hodnoty, ztrácející se v dnešním světě. Ortodoxní čtenář těchto stránek se možná pohorší nad tím, že římskokatoličtí křesťané si zvolili jako téma tábora husitství, my ale věříme, že Bůh je přeci jen ve třech osobách pro všechny jeden. 

Děti jen nerady odjížděly, přejeme jim, ať jim duch radosti a přátelství vydrží a posiluje je v celém roce.

K potáborovému setkání došlo poslední prázdninovou neděli, kdy se děti, ostatní farníci i nefarníci sešli tentokrát na faře v Křečovicích. Děti si připomněly radostné chvíle na táboře, oživily svá kamarádství, starší potom, jak bývá zvykem, moudře pohovořili, pojedli a popili. 

Další akce, které jsou pro děti a mládež pořádány, většinou na faře v Maršovicích budou včas oznámeny, případně doporučujeme sledovat facebook Markéty Čiperové. Tam také naleznete řadu fotografií z tábora. 

Pozvánka - Farní oheň v neděli 28. června

Autor: Farnost - 22 červen 2015 09:29 - Kategorie: Akce, Mládež, Události, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: akce pro děti a mládež, , oheň, setkání -

Srdečně Vás zveme děti, mládež, dospělé, babičky, dědečky tuto neděli 28. června od 16.30 na farní oheň na farní zahradě v Maršovicích. Občerstevení zajištěno - špekáčky, trdelník, pití,...

S Orlem na kole po Estonsku

Autor: Farnost - 09 březen 2015 17:32 - Kategorie: Akce, Mládež, Různé, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: akce pro děti a mládež, nabídka -

Cykloturistická výprava do pobaltské Estonské republiky. Jezero Peipus (Pskovské - Čudské jezero). Možné výlety k Baltskému moři, do hlavního města Tallinnu, univerzitního města Tartu, na ostrov Saaremaa, trajektem do finských Helsinek. Estonsko země tisíce jezer, hustých jehličnatých lesů a širých písčitých rovin. Cestou zastávka v Litvě (města Kaunas a Vilnius).Tělovýchovná rada Orla Vás zve na cykloturistickou výpravu do Estonska v termínu od 23. 7. – 1. 8. 2015:

Tělovýchovná rada Orla věřícím, zejm. mládeži ve farnostech, nabízí účast na cyklovýpravě do Estonska 23. 7. - 1. 8. 2015. Cykloakci pořádá katolická tělovýchovná jednota Orel, která se vždy na svých zahraničních cykloakcích soustředí na křesťanskou kulturu poznávané země. Akce probíhá v křesťanském duchu, mše sv. a modlitba je samozřejmou součástí cyklistického pobytu.

S orelským Zdař Bůh!

PhDr. Stanislav Vejvar, Ph.D., náčelník výpravy do Estonska

Cykloturistická výprava do pobaltské Estonské republiky. Jezero Peipus (Pskovské - Čudské jezero). Možné výlety k Baltskému moři, do hlavního města Tallinnu, univerzitního města Tartu, na ostrov Saaremaa, trajektem do finských Helsinek. Estonsko země tisíce jezer, hustých jehličnatých lesů a širých písčitých rovin. Cestou zastávka v Litvě (města Kaunas a Vilnius).

Veškeré informace, termíny, podrobnosti a dokumenty na www.orel.cz.

Evropské setkání mládeže v Praze

Autor: P. Kazimierz Duš - 08 prosinec 2014 09:19 - Kategorie: Akce, Mládež - Štítky: akce pro děti a mládež, Praha, setkání -

Pozvání arcibiskupa pražského a předsedy České biskupské konference na evropské setkání mládeže v Praze
(dopis čtený v závěru bohoslužeb 2. neděle adventní 7. prosince 2014)

Ve dnech od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 přivítáme v Praze jako milé hosty tisíce mladých lidí z východu i západu, ze severu i jihu našeho kontinentu. Přijedou k nám jako poutníci důvěry a smíření, aby se zúčastnili 37. evropského setkání mladých, které organizuje komunita Taizé. Jsem rád, že se přípravy setkání účastní všechny církve a křesťanská společenství v Praze a okolí. 

Během evropského setkání se budeme společně modlit za pokoj v lidských srdcích i mír na celém světě. Byl bych opravdu rád, aby v těchto dnech mezi mladými Evropany proběhla skutečná výměna „duchovních darů“. Víme, jak velmi dnes potřebují duchovní obrodu jak ti, kteří žijí na západě, tak i lidé z východu našeho světadílu.

Mnozí mladí v Praze se už účastní příprav na přijetí svých vrstevníků a za to jim upřímně děkuji.Chtěl bych pozvat také další mladé z České republiky, aby se přidali a společně se stali hostiteli mladých křesťanů z celé Evropy. Toto setkání může být pro vás výzvou i šancí. Pohostinnost vždy charakterizovala naši zemi. Zakořenila a upevnila se díky evangeliu, které přijali naši předkové před více než tisíci lety. Dosvědčuje to staré české přísloví:„Host do domu, Bůh do domu“.

Ať nám všem toto evropské setkání mladých připomene naši tradiční pohostinnost a plodem jejího prožívání ať je pokoj a důvěra v našich rodinách a v našem okolí.

kardinál Dominik Duka OP
arcibiskup pražský
předseda České biskupské konference

Tradiční prázdninový oheň 7. září v 16 hodin

Autor: Farnost - 02 září 2014 23:10 - Kategorie: Akce, Mládež, Události, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: akce pro děti a mládež, oheň, setkání -

I letos, i když s menším zpožděním, se rozloučíme s létem a prázdninami farním ohněm na faře v Křečovicích. Všichni jsou srdečně zváni tuto neděli, 7. září, od čtyř hodin odpoledne.

Ze setkání dětí a mládeže na Maršovické faře

Autor: Farnost - 09 červenec 2014 09:10 - Kategorie: Akce, Lidé, Mládež, Maršovice - Štítky: akce pro děti a mládež, setkání, reportáž -

O Božítělovém víkendu 21. a 22. června se konalo tradiční setkání dětí a mládeže na maršovické faře. Fara již poněkolikáté hostila přátelské setkání věřících i nevěřících, kamarádů i známých. Hlavní organizátorkou jako vždy byla maršovická farnice Markéta Čiperová, která je v současné době jedinou hybatelkou snažící se o křesťanský život dětí a mládeže v naší farnosti. Ta se svými přáteli, věřícími i nevěřícími, připravila krásný dvoudenní program, díky němu poněkud zdevastovaná maršovická fara, stojící na okraji zájmu všech, o jejíž prodej se někteří „dobří lidé“ snažili, zas na nějakou dobu ožila v duchu křesťanského přátelství.

V programu, který začal v sobotu v devět ráno, bylo mnoho věcí: jezdění raftem po rybníce, malování na silnici, tvoření květinového koberce, hry a soutěže na farní zahradě i na faře, dobré jídlo a mnoho dalšího. Každý si může vybrat, čeho se zúčastní, nikdo není do ničeho nucen. Kdo chce, může jen tak odpočívat, kdo chce, může pomoci s obědem, kdo chce, může se zúčastnit programu jen lehce.
V sobotu večer během malého ohně si kromě buřtů všichni pochutnali i na pečených trdelnících, ze kterých zejména děti byly uchváceny. Jako host zavítal i pan maršovický starosta Ježek, na malý moment i pan farář Kazimír.

Setkání bylo zakončeno slavnou nedělní mší svatou se slavnosti Božího Těla, s malým průvodem, bohužel jen kolem kostela. Příští rok je naším hlavním cílem opět obnovit Božítělové průvody na maršovické městečko, jak tomu bylo do roku 1974. Během setkání byl v kostele všemi účastníky vytvořen krásný květinový koberec, zobrazující Beránka a Hostii, propojené barokními květinovými liniemi. Návrh stejně jako vloni vytvořila hlavní organizátorka víkendu, která je vzděláním výtvarnice.

Mše svatá za doprovodu kombinací varhan s kytarou s aktivní účastí dětí byla krásným koncem celých dvou dnů. Na mši přišlo i mnoho rodičů, takže Boží Tělo v Maršovicích bylo opravdu krásné. Tradiční zpěv krásné písně Ó andělé, dnes sestupte shůry, písně přímo pro průvod Božího Těla, se nesl v poledním čase až dolů do Maršovic a svátostného Krista a Jeho požehnání přinášelo do celé farnosti.

Poděkování patří všem, kdo setkání velmi obětavě připravili. Je to velmi cenná věc pro celou farnost, zúčastnilo se 30 dětí a mladých z Maršovic, Neveklova, Křečovic, Osečan, Chvojínka i dalších vesnic. 

12následujícíMenu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře