Římskokatolická farnost Křečovice - Kostel sv. Lukáše
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Kostel sv. Lukáše

Patronem křečovického kostela je evangelista sv. Lukáš, první dějepisec církve. Kostel byl postaven v 1. polovině 18. století na místě, kde stával mnohem starší kostel stejného zasvěcení, a to již při prvém soupisu kostelů pražské arcidiecéze v roce 1352. Jak původní kostel vypadal, není už dnes možno říci.

Nynější podoba kostela je barokní. Délka přes 30 m, výška přes 10 m, šířka 12 m. Vnitřek chrámu je prostý jako jeho vnějšek. Hlavní oltář s kazatelnou ve slohu renesančním je dílem novopackého řezbáře Antonína Sachard z roku 1910. Obraz sv. Lukáše pochází z roku 1840 a jeho autorem je Antonín Jeřábek. Horní obraz předtavuje Nejsvětější Trojici. Nad brankami jsou obrazy sv. Václava  a sv. Ludmily. Na řečništi kazatelny jsou postavy čtyř evangelistů. Na stříšce kazatelny je socha Dobrého Pastýře.

Boční oltáře sv. Vojtěcha a sv. Antonína zhotovil roku 1895 Martin Dvořák z Vlkonic.

V lodi kazatelny stojí náhrobek rytíře Josef Lipovského (1823), majitele suchdolského panství. Náhrobek zhotovil sochař V. Prachner.

Památná  mramorová křtitelnice s cínovým víkem je svědkem křtu zdejšího slavného rodáky mistra Josefa Suka (5. 1. 1874). Mistr byl ve zdejším kostele rovněž pohřben (4. 5. 1935) a poté uložen k odpočinku do hrobu před hlavním vchodem kostela.

Varhany byly postaveny roku 1900 Em. Šimonem Petrem a hrál na ně i mistr Antonín Dvořák a mistr Josef Suk.

Za zmínku stojí ještě plastika "pohanského boha" zasezená do vnější omítky vedle bočního kostelního vchodu. Podle prof.dr.Cibulky je těžké určit co to je, zvláště chybí znak určité doby. Snad jde o dílo lidového umělce a bude to pravdopodobně symbol slunce.Křečovice

Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře