Sloupek z fary [Křečovické listy 8/2004] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 8/2004]

Autor: Křečovické listy - 20 prosinec 2004 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Posvátný čas adventu a Vánoc

Co se nám vybaví, když vyslovíme slovo advent? Ti dříve narození si vzpomenou jak v adventním čase spěchali zasněženou krajinou na roráty (=mariánská mše svatá v adventu). Ti později narození si uvědomí, co je čeká před Vánocemi: uklízení, zdobení, pečení a možná i předvánoční zpověď. A děti? Některé se už vidí pod vánočním stromečkem s dárky. Vždy se bude jednat o čas přípravy na velkou událost. Advent - očekávání Kristova příchodu. Toho o Vánocích v liturgii církevního roku, a také příchodu Krista na konci času. Advent je vložen na začátek zimního období, nejdéle trvající noc - tma má v přírodě tajemný nádech. Krátké dny nám připomínají i krátkost pozemského času Má mnoho zvuků. Teprve v tichu může zaznít Boží hlas, který můžeme uslyšet. Velkým fenoménem adventu je mateřství. Maria je vyvolená, aby se stala matkou Ježíše Krista. Její souhlas „jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova" začíná novou éru v dějinách lidstva. Matce, která očekává dítě, říkáme, že je v požehnaném stavu či v naději. Matka nese více života, než stačí pro jednoho. Toto vše povyšuje matku v Božím plánu, aby došla spásy skrze mateřství. Těmito pohledy na posvátný čas adventu se nám jeví Boží dobrota. Bůh nám dává Spasitele Ježíše Krista. Bůh se stal člověkem, abychom se mohli stát Božími dětmi - „a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi."

Vánoční svátky patří mezi ty, na které se zvlášť těšíme. Dokážeme je však skutečně prožít? Dokážeme vycítit a prožít duchovní poselství Vánoc? Radost se nedá koupit nebo uměle vytvořit prostřednictvím dárků, dobrého jídla, vánočního stromku. Je to především dar, který dal Bůh člověku, který se snaží žít spravedlivě. Ježíšovo narození v Betlémě je v každé době poselstvím o Bohu, který se dává člověku. Bůh je štědrý, i proto máme být štědří k našim blízkým.

Ať jsou Vánoce pro nás všechny svátkem opravdové radosti, duchovní a rodinné pohody. Pamatujme, že opravdové štěstí nespočívá v tom, že někomu dáme - možná i hodnotný - dárek, ale v tom, že v našem srdci, je dost místa i pro druhé.

Přeji Vám, aby Vánoce se staly časem reflexí nad sebou, svým životem a přinesli vám opravdovou radost. Ať Vám Pán Bůh žehná v novém roce 2005.

P. Kazimierz Duš

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře