"Neboj se! Pojď a následuj mě!" - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

"Neboj se! Pojď a následuj mě!"

Autor: Farnost - 05 září 2003 20:09 - Kategorie: Lidé, Mládež, Křečovice - Štítky: osoby ve farnosti, volontariát -

Snad právě tato Ježíšova slova jsme zaslechli ve svých srdcích a vydali se za ním, aniž bychom tušili, co přesně nám náš Otec připravil. Po roční společné přípravě a třítýdenní praxi v Příchovicích jsme 23. srpna roku 2002 přijeli do Křečovic - našeho působiště a nového ročního domova. Tady nás uvítal a přijal místní kněz, P. Dlouhý, ale to už začíná naše vyprávění o tom, kdo tady vlastně žije.
P. Jan Dlouhý pochází z Prahy. Zde působí již šestým rokem a stará se o tři farnosti. Prošel roční jáhenskou praxí v Nazaretě (centrum života mládeže) v Praze a teď tvoří další tým s námi - třemi dobrovolníky (volontéry), ale na začátku prázdnin byl přeložen do Vlašimi, a tak jsme poslední dva měsíce strávili na faře s P. Kazimerem Dušem. Hanka Kretková pochází z Borové, malé vesničky u Opavy. Vystudovala gymnázium a Boží vůle ji zavedla namísto do školy sem do Křečovic. Z Moravy pochází také Jirka Barbořák, konkrétně z Trnavy na Valašsku. Jirka také ukončil střední školu, a to v oboru obchodu a služeb, a přestože se na školu dostal, tento rok také věnuje službě Pánu Bohu. Třetím volontérem je Martin Ryneš ze Studené u Jindřichova Hradce. Martin přerušil ČVUT v Praze, kam se po roční službě jistě s velkou radostí zase vrátí.

Nyní už nás znáš, proto i Tobě s radostí otevřeme dveře, abys mohl nakouknout do našeho programu…

„Bez Božího požehnání marné lidské namáhání." Proto každý den zahajujeme společnou modlitbou breviáře, po které následuje snídaně. Dále už se ten program často pro každého odlišuje. Scházíme se opět ke společnému obědu a po odpoledním programu k večeři. Každý den je originálním darem. Čas, který nám Bůh dává, je skutečně naplněný, ale nelze dopodrobna popsat každou minutu. Přesto se týden co týden určité záležitosti opakují, tak pěkně po pořádku.

pondělí
Pondělí je pro náš tým volným dnem. Většinou doháníme spánek, což je dost důležité. Každý má možnost osobního ztišení a následného načerpání pro další dny. Snažíme se také nezapomínat na studium, abychom nevypadli ze cviku.

úterý
Dopoledne navštěvuje Hanka mateřskou školu, kde si s dětmi především zpívá, ale také čas od času hraje. Odpoledne se do školy vydávají kluci na kroužek informatiky. Večer patří společné mši svaté a po ní probíhá v klubovně na faře katechismus, který by po skončení mělo nahradit rozjímání nad Písmem svatým.

středa
Středeční dopoledne je často určeno k přípravě na různé akce pro děti nebo mládež. Každý z členů tak má čas na splnění svých úkolů. Ale patří sem také společná - týmová - práce, během níž se neustále učíme ustupovat od svých názorů a poslouchat ty ostatní kolem sebe. Odpoledne jezdíme do vojkovské farnosti na mši svatou. Někdy zůstáváme na faře, kde nás čeká menší práce a poté jedeme rovnou do Maršovic (naše třetí farnost) a prožíváme společnou adoraci, kterou doplňujeme hrou a zpěvy. Jednou v měsíci patří středeční večer setkání dříve narozených, mezi které si také rádi chodíme popovídat.

čtvrtek
Dopoledne po mši svaté máme podobnou náplň jako předchozí den. Odpoledne jde do školy Hanka, kde má s dětmi hudebně-pohybový kroužek a poté také hru na piano. Toto působení mezi dětmi vnímáme jako velmi důležité, protože tak můžeme proniknout i mezi ty, které třeba v kostele nevidíme. Večer pak trávíme na společné - spíše tiché - adoraci v Křečovicích.

pátek
Páteční dopoledne je většinou ve znamení posledních příprav a praktického chystání na odpoledne, neboť od 15.00 hodin se na faru sbíhají mladší i starší děti, pro které máme připravené hry, výlety, tvořivé skupinky a další. Většina z nich pak zůstává na zkoušku místního sboru Lukáš. Večer slavíme společnou mši svatou tady v Křečovicíc.

víkend
Program na víkend bývá velmi různorodý. Často se stává, že nejsme ani na faře. Spolu s místní mládeží připravujeme pro děti také víkendovky. Mladší děti většinou prožívají jednou měsíčně společnou sobotu, se staršími občas vyjíždíme např. do Nazareta nebo Sedlce.
V neděli pak slavíme mši svatou v každé farnosti a večer patří našemu společenství. Po společné večeři a modlitbě breviáře, kterým uzavíráme každý den, máme „týmek", kdy se snažíme hodnotit uplynulé dny, a také plánovat dny následující. Je to také čas pro naše vzájemné sdílení a naslouchání.

další aktivity
Mezi naše další aktivity patří společenství s místní mládeží, která se chce věnovat ostatním dětem a mladším. Také se s mladými účastníme jiného společenství, kam se sjíždějí lidé z okolí. Probíhá u jedné mladé rodiny a je opravdu na velmi dobré úrovni.

Novinkou na faře je stolní tenis, takže děti mají možnost přijít si zahrát nebo trénovat, protože také plánujeme turnaje. Kluci pak dále připravují spolu s místními akce jen pro kluky, a to starší 11 let. Pro obohacení liturgie a větší přiblížení dětí k Bohu chystáme jednou měsíčně mši svatou pro děti, která může být obohacena novými prvky a doprovázena rytmickou hudbou.

„Neboj se!" „Pojď a následuj mě!" - Možná i do Tvého srdce Bůh zasévá tato slova, proto NASLOUCHEJ…

Hanka, Jirka, Martin

Příspěvky místních farníků (dětí i mládeže)

Volontéři v naší farnosti jsou obohacením našeho všedního dne. Hanka má ráda malé děti, proto chodí pomáhat do mateřské školy zde v Křečovicích. Jiří a Martin vyučují děti v základní škole informatice.
Všichni tři si najdou čas i pro ostatní děti. Připraví pro ně celodenní program. Celodenní programy mají velký úspěch, sejde se na nich spousta dětí, věřících i nevěřících. Dokážou nás překvapit a „zaneprázdnit" na celý den. Překvapit, proč zrovna překvapit?
Pokaždé si pro nás připraví hry, které my vůbec neznáme. Všichni si myslí, co to bude za nudnou hru. Ale jsou to bezvadné hry.
Tuhle nedávno jsme s nimi hráli pro nás úplně neznámou hru. Všechny to bavilo natolik, že nevěděli, kdy přestat.
Hlavně pomáhají našemu duchovnímu otci při práci na zahradě, na faře či při mších. Všichni tři i s duchovním otcem se zajímají o život na vesnici.
Úplně všichni věřící i nevěřící si volontéry oblíbili. Všichni je tu mají rádi!

Eva

Volontéři Jirka, Martin a Hanka působí u nás v křečovické farnosti od konce prázdnin. Jsou to mladí, příjemní a prima kamarádi, se kterými jsme za tak krátkou dobu užili spoustu legrace, zahráli si a naučili se spoustu her, ale i snad lepšímu chování a jednání jak mezi kamarády, tak i k ostatním lidem.

Zbyněk

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře