Sloupek z fary [Křečovické listy 5/2004] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 5/2004]

Autor: Křečovické listy - 01 březen 2004 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Velikonoční zamyšlení

Masopustní průvod nám oznámil, že končí čas karnevalu a začíná něco nového - čas postní doby. Církev v liturgickým-církevním roce nám připomíná 2 důležité svátky - vánoce a velikonoce. Před každým z nich je čas přípravy: adventní doba nás připravuje na vánoce, kdy oslavujeme narození Pána Ježíše a postní doba na velikonoce, kdy prožíváme Jeho umučení a ukřižování a zmrtvýchvstání pro naši spásu.

Popeleční středa začala postní dobu - čas vnitřní duchovní proměny. K této proměně nám pomáhají modlitba - vztah s Bohem, půst - vztah k sobě (dieta?), almužna - vztah k druhým (dobré skutky). V naší době je bohužel rozšířen názor, že největší křesťanský svátek je pouze oslavou příchodu jara. Lidé dnes často netuší co v tyto dny skutečně oslavujeme. Pod záplavou zajíčků, kuřátek, vajíček a zelených ratolestí lze těžko vidět to podstatné -Kristovo zmrtvýchvstání. Velikonoční zvyky souvisejí s příchodem jara, jsou všem velmi stálé a po mnohá staletí žily s křesťanským slavením bezproblémovém souladu.

Důležitý je poslední týden v životě Ježíše Krista, tvz. Svatý týden (též Velký týden).

Květnou nedělí (pašijovou) začíná Svatý týden připomínkou Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma. V tuto neděli žehnáme ratolesti a čteme pašije = opis o Kristově umučení. Liturgie pondělí „modré", úterý „šedivé" a „škaredá" středa je přípravou na blížící se události tridia.

Zelený čtvrtek - dopoledne se slaví v katedrále mše, kterou slouží biskup se svými kněžími, při které světí oleje používané ke svátostem. Ve farnostech je mše až večer - kdy si připomínáme ustanovení svátosti eucharistie a kněžství. Koná se také obřad mytí nohou 12 mužů podle příkladu Pána Ježíše. Po obřadech je přenesena Nejsvětější Svátost do Getsemanské zahrady.

Velký pátek - den hlubokého smutku - utrpení a ukřižování Ježíše Krista. V odpoledních hodinách se koná památka Jeho umučení s čtením pašijí a uctíváním kříže. Po obřadech je Ježíš symbolicky uložen do hrobu. Dnes není na celém světě sloužena mše svatá a je to zároveň den přísného postu.

Bílá sobota - vigilie vzkříšení je vyvrcholením velikonočního tridia. Liturgie Bílé soboty má několik částí: svěcení ohně a paškálu - velikonoční sice, více čtení z Písma Svatého o důležitých událostech z dějin vyvoleného národa (Izraele), posvěcení vody - obnova křestních slibů a pokropení věřících. Na závěr vigilie je mše s radostným „aleluja".

Zmrtvýchvstání Páně - neděle - hod Boží velikonoční -oslava vzkříšení.
Pondělí velikonoční - druhý den oslav vzkříšení Páně

Liturgie velikonoc nám nejen připomíná, ale zpřítomňuje události naší spásy.

Přeji Vám hezké prožití svátků vzkříšení Páně ve zdraví a s Božím požehnáním

P. Kazimierz Duš

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře