Sloupek z fary [Křečovické listy 38/2012] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 38/2012]

Autor: Křečovické listy - 02 červenec 2012 17:24 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Úcta Božskému srdci Páně

Ve světě, který se odloučil od Boha, ve světě, kterému vládne moc, nespravedlnost, tvrdost, bezohledné zájmy a nelidské ideologie, můžeme tak jako sv. Jan ve večeřadle přijít ke Kristu a položit svoji hlavu na jeho srdce s velkým S, které bije pro každého z nás. Úcta Božskému srdci Páně se rozšířila zvláště od 17. století, podnětem k tomu byla zjevení svaté Markétě Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku Ježišova srdce. Probodené srdce ovinuté trním a plameny a s křížem symbolizuje Ježíšovu nepodmíněnou lásku k člověku.

U všech národů je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem lidskosti, vztahu, symbolem lásky. Kdyby svět zapomněl na srdce, zavládla by v něm jen vůle s rozumem, a tak by se stal chladným a krutým. A proto přišel Boží Syn na zem, aby ukázal, že Bůh je láska a že má své srdce otevřené pro každého člověka. Je pro nás útěchou a oporou, že nad každým člověkem bdí Boží srdce, které má nekonečnou lásku i moc a říká při všech bolestech: „Miloval jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě na své srdce.“ (Jeremiáš 31, 1) U člověka vyjadřuje srdce jeho charakter, pravá podstata člověka nespočívá v jeho zevnějšku, kráse či síle, ale vnitru v srdci. Bůh se nedívá na to, co pokládají za hlavní lidé „člověk se dívá jen na to, co má před očima, Hospodin však hledí do srdce“ (1. Samuleova 16, 7). Protože srdce je výchozím bodem veškerého lidského jednání, myšlení a cítění, zaslíbil Bůh Spasitel: „Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“ Svatý Pavel napsal, že křesťan je ten, kdo miluje z čistého srdce. Člověk už kdysi prosil o nové srdce („Stvoř mi čisté srdce Bože“ Žalm 51, 12). A sám Bůh slíbil: „Dám vám nové srdce a do něj vám vložím nového ducha.“ A nové srdce bylo stvořeno v každém pokřtěném člověku. Bůh, který stvořil člověka z lásky, jej také k lásce povolal. To je základní a vrozené povolání každé lidské bytosti, vždyť člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, který je láska. Vzájemná láska lidí mezi sebou se stává obrazem absolutní a nepomíjivé lásky jako Bůh miluje člověka. V každém člověku je vymezené území, které nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. A přesto není nikdy sám. Neodporuj, nebraň se, otevři své srdce a uvidíš, že v hlubinách tvé bytosti, tam, kde se nikdo nikomu nepodobá, tam tě čeká Kristus. A odtud vzejde, vynoří se to netušené, to, v co jsi ani nedoufal.

Ježíš je tvůj přítel, má srdce jako ty, má oči plné lásky, které milují každého člověka.

Na čas prázdnin a dovolených přeji Vám hodně zdraví, dobré slunné počasí a hezké zážitky s lidmi a s přírodou, která nám přibližuje Pána Boha.

P. Kazimierz Duš

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře