Sloupek z fary [Křečovické listy 36/2011] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 36/2011]

Autor: Křečovické listy - 20 prosinec 2011 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Křesťanské Vánoce Anděl řekl pastýřům: „Nebojte se, zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se
vám narodil Spasitel Kristus Pán.“ (Lukáš 2, 10-11)

I kdyby nám andělský jazyk zvěstoval, co se v Betlémě stalo, velká část naší společnosti by tomu stěží rozuměla. Událost, o které mluví andělé, přesahuje pochopení a chápavost lidí, kteří Vánoce zařadili do říše bájí, idyl a pohádek. Ani sekularizovaná společnost nemůže popřít, že lesk a sláva Vánoc původně patřily Bohu, který jedné noci ležel na slámě v betlémské stáji, v chudobě a bezmocnosti, jako malé bezbranné dítě. Na to se nesmí zapomenout, i když Syn Boží je z Vánoc odstraňován do pozadí a nahrazován člověkem. Z této záměny slyšíme hlas pokušitele, který prvním lidem tvrdil: Budete jako Bůh. Je to had pýchy pod vánočním stromkem.

Vánoce jsou památkou příchodu Syna Božího do našeho světa a příchodem Boha do naší duše. Jezulátko je tím, kdo značí slovo Emanuel – Bůh známý. Ježíš se stal dítětem lidským, aby se člověk stal dítětem Božím. „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Jan 1,14) První lidé se cítili opravdu Božími dětmi, ale když přišel pád do hříchu, vznikla přehrada – propast mezi nimi a Bohem. Když se o Vánocích zrodilo Boží dítě, přehrada byla stržena a propast vyplněna. Bůh v tom dítěti pozvedl celé lidstvo a přitiskl nás na své srdce. „Těm, kdo ho přijali, dal moc stát se dětmi Božími.“ (Jan 1, 12) Božské dítě se bude obětovat, aby nás zbavilo hříchu. Abychom našli milost Boží a mohli s apoštolem radostně říkat: „Hleďte, jak velkou lásku nám Otec projevil, že se smíme nazývat Božími dětmi a to také jsme.“ A tak Vánoce prožíváme jako čas radosti, čas rodiny, jako dar Boží přítomnosti mezi námi lidmi. Nezavírejme srdce před Božím dítětem s jeho vykupitelskou milostí. Vždyť on je ztělesněním Boží lásky a všech ctností, které se Bohu líbí a naše soužití šťastně obdařují. Připravme mu ve svém čistém a pokorném srdci příbytek a domov. Bůh, Ježíš, který přichází, chce být nejen s námi, ale v nás, v našem srdci. Abychom tak mohli slavit opravdové křesťanské Vánoce.

Přeji vám radostné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny. A šťastný nový rok. P. Kazimierz Duš

 

Tento rok byly v křečovickém kostele sv. Lukáše instalovány v bočním vchodě nové jesličky. Ty spolu s tradičními a také vánoční výzdobou můžete vidět již při letošním vánočním koncertě 21. prosince.

Bohoslužby o Vánocích 2011

Datum Den Hodina Kostel
24. 12.
sobota
Vigilie Narození Páně
(půlnoční)
16,00
22,00
22,00
Maršovice
Křečovice
Neveklov
25. 12.
neděle
Slavnost narození Páně 8,30
10,00
14,30
8,30
10,30
Křečovice
Maršovice
Osečany
Bělice
Neveklov
26. 12.
pondělí
Svátek Sv. Štěpána 8,30
10,30
14,30
10,00
Křečovice
Maršovice
Hodětice
Chvojínek
30. 12.
pátek
Svátek Svaté rodiny 18,00
18,00
Křečovice
Neveklov
31. 12.
sobota
Zakončení občaského roku 16,00
17,00
18,00
Maršovice
Neveklov
Křečovice
1. 1. 2012
neděle
Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok 8,30
10,30
8,30
10,00
Křečovice
Maršovice
Bělice
Neveklov
6. 1. 2012
pátek
Slavnost Zjevení Páně 16,00
18,00
18,00
Maršovice
Křečovice
Neveklov
8. 1. 2012 Svátek Křtu Páně 8,30
10,30
8,30
10,00
Křečovice
Maršovice
Bělice
Neveklov

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře