Sloupek z fary [Křečovické listy 30/2010] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 30/2010]

Autor: Křečovické listy - 01 červenec 2010 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Tajemství života

S životem na naší planetě se setkáváme naprosto všude. V hlubinách mořích, na pouštích, na horách a dokonce i v zaledněných oblastech Arktidy a Antarktidy. Vyskytuje se v překvapující mnohotvárnosti, dokonalosti, ve vzájemné harmonii až se to vymyká naší představivosti.

Když pohlédneme na svět, který nás obklopuje, na všechnu tu úžasnou rozmanitost, krásu a jedinečnost života, když se zamyslíme nad zákonitostmi a sounáležitostmi všech věcí, přijde nám na mysli otázka: "Odkud se to všechno vzalo? Kde to má svůj počátek a kam to všechno spěje?"

Je to jen náhoda? Mnoho lidí na tuto otázku odpovídá: "To všechno učinila matka příroda, ona je moudrá stavitelka." Ateisté tvrdí, že život povstal z neživé hmoty, sám ze sebe – ať už nějakou náhodou či zákonitě. Začal se vyvíjet a rozšiřovat během dlouhých milionů let až do dnešní doby. Někteří lidé se rozhlížejí po naší zemi a tvrdí, že ke svému vzniku nepotřebovala žádného stvořitele. Odůvodňují to tím, že Boha nikdy nikdo neviděl, a proto neexistuje. Boha opravdu nelze vidět. Bible nám říká: "On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světě. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže vidět." (1. Timoteovi 6,16) I když Boha nemůžeme vidět, všude lze spatřit stopy jeho působení, jeho moudrosti a dokonalosti.

Z pozorování přírody lze jednoznačně odvodit, že nemohla vzniknout sama od sebe, že za ní stojí pro nás nepochopitelná, neviditelná, vysoce inteligentní bytost. Mnoho vědců to dosvědčuje. Německý chemik Justus von Liebig řekl: "Jen ten pozná moudrost a velikost Stvořitele, kdo se snaží vyčíst jeho myšlenky z obrovské knihy, kterou nazýváme "Živá příroda"." Je nepochopitelné, že přesto lidé nevidí nebo nechtějí vidět stopy Stvořitele a věří v čirou náhodu. Přitom jenom Bůh nás ve svém slově – Bibli – s jistotou informuje o původu stvoření, o jeho zákonitostech a významu, jeho cílech a smyslu.

Bude-li člověk číst Bibli a pozorovat přírodu, může dojít k zásadnímu poznání, že Bůh existuje. Najednou mu spadnou klapky z očí a on se na svět začne dívat úplně jinak.

Celá živá příroda, která nás obklopuje, je plná zázraků, dokonalých struktur, předivných instinktů a projevů života. Zkuste se nad některými zamyslet:

  • Proč stromy plodí tak chutné ovoce? Dá se odpovědět: Aby lákaly živočichy a člověka, aby jej utrhli, snědli a odhodili jádra, aby vyrostl další strom. Ale jak strom ví, že jeho plody budou lákat lidi i živočichy a že jim budou nejen chutnat, ale také jim zajistí životně důležité vitamíny a jiné výživné látky? Tam, kde jsou zvířata ptáci, je také pro ně obživa.
  • Obilí vytváří dlouhé tenké pružné stéblo s klasem na špici. Výškové stavby ve světě jsou jen ubohými napodobeninami této skvělé konstrukce. Kdyby lidé chtěli zkonstruovat podobnou stavbu, musela by to být dvě stě metrů vysoká trubice o průměru asi jednoho metru s malým rodinným domkem na vrcholu.
  • Svatojánská muška a někteří další brouci dokáží vyrobit studené světlo se 100% účinností bez žádných ztrát. Naplňuje nás to obdivem a závistí, vždyť elektrická výbojka promění pouze 10 % pravidelné energie. Ostatní se proměňuje v teplo. I když věda pronikla do tajů tohoto chemického údaje, nepodařilo se dosud takovýto zdroj studeného světla sestrojit.
  • Biologové odhalují technické vynálezy, kterými živá příroda přímo oplývá. Příroda má své prvenství už celá tisíciletí. Například v tryskovém pohonu – chobotnice, medúzy. Použití nemrznoucí kapaliny – některé ryby, hmyz i stromy odolné proti mrazu. Klimatizační zařízení – klimatizační kanálky v termitišti, průduchy u listů rostlin. A co teprve můžeme říci o člověku, o jeho soustavě nervové – počítač, oběhové – srdce a tepny?

Všechno to, co pozorujeme, má nás přiblížit, nám otevřít oči a snažit se odpovědět na otázku: Odkud se to vzalo? Kde to má svůj počátek? A kam to všechno spěje? Jaké je moje místo v tomto tajemství života?

Blíží se čas prázdnin a dovolených – přeji mnoho hezkých zážitků a setkání s přírodou a zajímavými lidmi. Ať Vám to pomáhá v povzbuzení ducha a přemýšlení o svém životě.

P. Kazimierz Duš

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře