Sloupek z fary [Křečovické listy 27/2009] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 27/2009]

Autor: Křečovické listy - 01 říjen 2009 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Ohlédnutí za návštěvou svatého otce

Po téměř půlroční přípravě na příjezd svatého otce, ke které nás vybídli naši biskupové, se návštěva stala skutečností, kterou jsme mohli prožívat přímo na místě setkání nebo prostřednictvím sdělovacích prostředků. Svatý otec navštívil Brno, Prahu a Starou Boleslav ve dnech 26. – 29. září. Návštěva měla význam nejen pro věřící, ale i pro celou naši společnost. Svatý otec přijel, aby oslavil 20. výročí znovunabytí naší svobody a také na oslavu našeho národního světce svatého Václava.

Chtěl bych obrátit pozornost na setkání svatého otce v kostele zasvěceném Panny Marie Vítězné, ve kterém je uctívána soška Jezulátka známá po celém světě jako Pražské Jezulátko. „Soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství vtělení, ke všemohoucímu Bohu, který se stal člověkem a 30 let žil ve skromné rodině z Nazaretu, svěřen Prozřetelnosti do laskavé péče Marie a Josefa. Myslím na vaše rodiny a rodiny na celém světě, na jejich radosti a starosti. Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny rodiny. Mysleme obzvláště na ty mladé rodiny, které musejí vynakládat mnoho úsilí na bezpečí a důstojnou budoucnost svých dětí. Prosme za rodiny v obtížných situacích zkoušené nemocemi a bolestmi,za ty, které jsou v krizi, rozvrácené nebo trýzněné nesvorností či nevěrou.Všechny je svěřujme svatému Pražskému Jezulátku, protože víme, jak důležité jsou stabilní a jednotné rodiny pro skutečný pokrok společnosti a budoucnost lidstva. Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje boží blízkost a lásku. Uvědomujeme si, jakou máme v jeho očích cenu, protože i díky právě jemu jsme se stali i my božími dětmi. Každá lidská bytost je božím dítětem a tedy naším bratrem. A jako takovou je třeba ji přijímat a vážit si jí.Kéž by si to i uvědomila naše společnost. Každá lidská osoba by pak byla hodnocena ne podle toho, co má, ale podle toho, čím je. Protože ve tváři každé lidské bytosti bez rozdílu rasy či kultury se odrazí boží obraz. Kéž by dětem byla zajištěna úcta a pozornost, která jim náleží: Děti jsou budoucností a nadějí lidstva.“ Také na jiných místech nám svatý otec předal myšlenky, o kterých bychom měli detailněji rozjímat. Ve Staré Boleslavi svatý otec nám poukázal na svatého Václava, mučedníka, který svou krví zkropil naši zem, jako na velikého světce, kterého rádi nazýváme „věčným“ knížetem Čechů, nás zve, abychom vytrvale a věrně následovali Krista, vybízí nás ke svátosti. .

Blíží se svátek svatého Lukáše, patrona naší (nedávno rozšířené) farnosti. Budeme děkovat Pánu Bohu za letošní počasí a úrodu a prosit o boží požehnání do dalších dnů. Svátek letošní rok připadá na neděli 18. října. .

Na neděli také letos připadá dušičkové období, slavnost všech svatých – 1. listopadu, bohoslužba bude v 8.30 a modlitba za zemřelé bohoslužba, vzpomínka na všechny věrné zemřelé, 2. listopadu, bude v 18.00 (mše svatá a průvod s modlitbou svatého růžence za zemřelé).

P. Kazimierz Duš.

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře