Sloupek z fary [Křečovické listy 23/2008] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 23/2008]

Autor: Křečovické listy - 01 říjen 2008 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

O vděčnosti

Podzim, čas sklizně – poděkování Bohu za úrodu. A proto v našich kostelech prožíváme posvícení, poděkování. Vděčnost je jedna z lidských ctností. V těžkých chvílích lidé volají o pomoc k Bohu. Slibují mu všechno možné i nemožné, jen když vyslyší a pomůže. A někteří, když dostanou dar, od který prosili, potom na Boha zapomínají, odcházejí od něj. Brát dary a přitom si nevšímat dárce, je velice zvláštní a podivné, ale stává se to, protože člověk je nevděčný vůči Stvořiteli. Psychologové říkají, že vděčnost prospívá i duševnímu zdraví. Totiž lidé, kteří v životě vnímají milost, bývají vděčnější než ti, kteří ji nevnímají vůbec. Vděční lidé také mnohem více přispívají ke štěstí druhých. A je velikou pravdou, že ti vděční bývají mnohem šťastnější. Oni totiž cítí, že je jim dáváno, a tak mají také chuť dávat druhým. Dokonce i nepříznivé okolnosti života mohou napomáhat vděčnosti. Vše je totiž dar. Ve světle víry je darem nejen zdraví, ale i jeho nedostatek. Záleží, co s ním člověk udělá. Promarnit se dá obojí. Zdraví i nemoc. Darem je i to, že se člověk dokáže modlit. Ze všeho, co člověk prožívá, se dá něco vytěžit. Vše je dar a je také šance, příležitost k dobru nebo zlu. Pouze člověk, který věří dokáže být vděčný za vše.

Člověk by nejen měl umět děkovat, ale také přijímat díky. Je v nás snaha vždy se s každým vyrovnat, nebýt dlužen, ale vždy to nejde. A vzhledem k Bohu to nejde nikdy. S ním nemůžeme být nikdy vyrovnaní. A tak se snažíme dobrými skutky splácet dluh vděčnosti Bohu a našim blízkým – prarodičům, rodičům a známým.

Před námi jsou dušičkové dny. V našich vzpomínkách – modlitbách – pamatujme na naše drahé zemřelé. Nejen úpravou hrobu, ale také účastí na bohoslužbách za zemřelé.

P. Kazimierz Duš

Program oslav svátku sv. Lukáše

Římskokatolická farnost Křečovice Vás srdečně zve na oslavu svátku sv. Lukáše 18. října 2008 za účasti světícího biskupu pražského Mons. Karla Herbsta

Program:
16:00 adorace s růžencem a možností sv. zpovědi
17:10 přednáška
18:00 koncelebrovaná mše svatá s uctěním ostatků svatého Lukáše
19:00 agape na faře, diskuse

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře