Sloupek z fary [Křečovické listy 20/2007] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 20/2007]

Autor: Křečovické listy - 20 prosinec 2007 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Setkání s láskou

Po celém křesťanském světě je o Vánocích hlásáno evangelium o narození Ježíše Krista. "Zvěstuji vám velikou radost, dnes se nám narodil Spasitel Kristus Pán."

Vánoce - svátá noc, noc slavná - to je pro nás viditelný počátek našeho vykoupení, noc kdy se naplnil čas a projevila se dobrota Boha, našeho Spasitele, a jeho láska klidem. Bůh dává svého Syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl věčný život.

Bůh je láska, ta k nám sestoupila, aby nás naučila pravému významu tohoto slova. Pravá láska je vždy spojená s obětí. Kde jsou jen slova, kde láska nic nestojí, obyčejně za nic nestojí. Když chceme o Vánocích udělat někomu radost, co jiného to bude, než že jsme napodobovali Boha v jeho štědrosti. Neboť On sám se nám dává jako největší dar v dítěti Ježíši Kristu.

Vánoce nemají být jen citovým prožitkem a událostí jednoho dne či večera. Vždyť láska je proto tak velká, že nikdy nepřestává. Není ji možné uzavřít do jednoho dne. Není ji možné zabalit do sebevětšího dárku. Lásku je nutno prožívat, rozdávat. Přesvědčit lidi s nimiž žijeme, že je máme rádi i přes různost povah, přesvědčení, vyznání a společenského postavení. Podle míry, jak dovedeme pochopit druhého, můžeme mluvit o naši lásce k Pánu Bohu.

Vánoce nemohou být jen citovým prožitkem, který hned odezní. Vždyť je to setkání s Ježíšem - Láskou. A On je základní skutečností světa. Je nezbytný k tomu, aby náš život byl opravdu životem, než aby mohlo zůstat jen u tohoto svátečního setkání. Ježíš v našem životě je nejen o Vánocích, ale je v něm stále. S Ním je nutno žít každý den. Jinak budou Vánoce promarněnou příležitostí, kterou jsme nepochopili. Vánoční doba, jesličky a betlémy k nám promlouvají: "Přišlo dítě na svět chudé, aby náš život byl bohatý. Budeme-li chtít. Stal se lidským dítětem, aby jsme se stali Božími dětmi. Budeme-li chtít. "

Přeji vám, aby ten nejštědřejší Dárce dal vám a vašim blízkým prožít vánoční svátky v radosti, pokoji a opravdovém štěstí, A aby v našich rodinách, nejen v těchto dnech, ale v průběhu celého roku 2008 stále byly opravdová radost, pokoj a láska.

Přeje
P. Kazimierz Duš

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře