Sloupek z fary [Křečovické listy 19/2007] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 19/2007]

Autor: Křečovické listy - 01 říjen 2007 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Slavnost posvěcení chrámu - posvícení - to patřilo k největším svátkům našich předku. Máme i dnes důvody, proč slavit památku posvěcení chrámu? Jsme- zvyklí na to, že kostel ve vesnici stojí, že ho už ani nevnímáme, i když okolo něj chodíme. Proto se sluší jednou za rok na něj blíže podívat a vděčně vzpomenout na naše předky, kteří v tomto kraji vlastníma rukama měli odvahu postavit tak velikou stavbu.

Sluší se také jednou za rok vděčně vzpomenout těch, kteří jej po několik generacích udržovali. Sluší se vděčně vzpomenout těch, kteří jej i dnes, v naší současnosti, opravují, uklízí, zdobí a v něm působí. Jsme zvyklí nazývat chrám podle Písma svatého Domem Božím. Ale je třeba si připomenout, že je to příbytek pro nás. Je to místo, kde je Bůh zvláštním způsobem přítomen. Tento příbytek .potřebujeme my, lidé, je to tedy příbytek pro Boží lid, pro rodiny a pro shromáždění Božího Údu. Potřebujeme jej opravdu? Potřebujeme jej více než stavby továren? Jeden farář říkal: "Kde lidé přestanou stavět kostely, tam musí stavět věznice a polepšovny. Kostely jsou téměř prázdné a věznice a polepšovny jsou plné."

Naší předkové dobře věděli, že chrámy mají především význam výchovný; že jsou to školy lidskosti, mravnosti a zbožnosti. Lidé,(kteří říkají, že je užitečnější postavit továrnu než kostel, zapomínají, že rozvoj státu nezáleží jen na počtu továren, ale i na pracovní morálce národa. Bez poctivých a pracovitých lidí nemohou továrny prosperovat. Školou svědomí a charakteru Člověka je chrám - kostel.

A jak je kostel užitečný pro jednotlivce? Pro tebe, či pro mně? Osamělý člověk zde nalézá společenství lidí stejně věřící. Člověk unavený lidmi a shonem zde nalézá trochu klidu a pokoje. Zde máme místo duchovní obnovy a duševní rekreace. Také bychom mohli mluvit o "muzejním" a kulturním funkci kostela. Co by ukazovali průvodci turistům, kdyby nebylo kostelů a uměleckých památkách v nich zachovaných (bohužel dnes tak hojně kradených)? V chrámech se uchovávalo co nejlepšího vytvořili umělci své doby. Ale to je pouze vedlejší funkce chrámu. Neboť tou hlavní funkcí chrámu nám vyjadřuje modlitba. Kostel je viditelný obraz duchovního chrámu Božího - církve Kristovy. A jako budova chrámu je sestavena z kvádrů a cihel, tak jsme i my, každý z nás, stavebním kamenem církve tohoto duchovního chrámu. Po celý Život mám za úkol zušlechťovat svůj charakter, své osobní hodnoty, abychom se mohli navěky skrýt v chrámu Boží slávy.

Co je kostel?
Pro milovníky architektury je úžasnou stavbou.
Pro historiky svědectvím minulosti.
Pro ty, které nezajímá, snad zbytečnost.
Pro vás i pro mne, míli křesťané - přátelé - je
    DOMOVEM, CHRÁMEM, HRADEM.

Je nám v něm dobře,
vnímáme Boží blízkost
a zakoušíme bezpečí.
Každý je v něm vítán.
Je pro blízké i vzdálené, nikdo v něm není cizí.

V neděli 30. září 2007 biskup Karel Herbst navštívil naší farnost, aby udělil svátost biřmování devíti věřícím.

Ve čtvrtek 18. října 2007 budeme prožívat slavnost svatého Lukáše, patrona naší farnosti. Je to také den modliteb za lékaře a zdravotníky.

V neděli 21. října 2007 budeme slavit posvícení. Poděkování za stavbu, za lidi, kteří v něm působí a za úrodu letošního roku.

P. Kazimierz Dus

Římskokatolická farnost Krečovice

Vás srdečně zve na oslavu svátku sv. Lukáše
evangelisty, patrona lékařů a zdravotníků,
18. října 2007

Program (v kostele):
16,00    adorace s růžencem a možností svátosti smíření
17,00    přednáška P. MUDr. Vojtěcha Nováka
18,00    koncelebrovaná mše svatá s uctěním ostatků svatého Lukáše
19,00    agape na faře, diskuse

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře