Sloupek z fary [Křečovické listy 17/2007] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 17/2007]

Autor: Křečovické listy - 01 březen 2007 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Tajemství Velikonoc

Bylo by zajímavé udělat anketu na téma: "Co se vám vybaví, když se řekne Velikonoce?" Pokud se nebudeme stylizovat do nějaké náboženské fráze, tak v srdci člověka - křesťana - se možná objeví nejen radost z velikonočních svátku, ale i radost z toho, že letošní půst máme za sebou. Je přirozené, že člověk spontánně inklinuje spíše ke skutečnostem milým, veselým, povzbudivým, zatímco se vnitřně brání pokání, postu, utrpení, bolesti, strádání.

Pochopit hloubku Velikonoc, nelze bez pochopení Ježíšovy smrti, utrpení, ukřižování. Bez pochopení kříže. Sami víme, že jeho věta o kříži, který máme denně na sebe brát, stojí v centru evangelia a tvoří jádro jeho následování: "Kdo chce jít za mnou zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě." Dobře víme, jak je těžké to pochopit a přijmout do svého života. Svatý Pavel nám říká, že si přeje být ukřižován s Kristem a že to je důvod jeho vnitřní radosti. Stojíme před tajemstvím umučení, ukřižování. Nahlédnout do něho je milostí, přijmout ho je Boží mocí. Podíváme-li se na Ježíšův kříž z hlediska jeho pozemského života, mohli bychom říci, že je to prohra. Ale Kristus vzal kříž za naše hříchy. Protože to byla cesta našeho vykoupení určená Bohem. "Tak Bůh miloval svět, že dal svého Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život." Ježíšův kříž je vyjádřením jeho lásky, který se zcela dává všem lidem. Ochotou dát vše i to poslední., Pán potvrdil to, co žil a co hlásal. V jeho utrpení se otvírá pravý smysl a hodnota lásky, která dává smysl i našemu životu. Kříž je také znamením veliké Ježíšovy lásky k otci - jeho věrnost až k smrti - a lásky k nám, která ho přivedla na kříž. Byla to cena našeho vykoupení. Ježíšův kříž, jeho smrt a utrpení nás uvádí do středu radostné zvěsti. Ukazuje jaký Bůh vlastně je: Soudí člověka tím, že ho zachraňuje, tím že za něj sám platí. Jde o lásku, která snese i utrpení, o lásku, která je silnější než smrt. A v tom je vítězství Kristovo i naše. Láska má cenu, láska smrtí nekončí, láska nás provází utrpením k novému životu. Dává smysl našim trápením i naší smrti. V tomto světě nelze žít bez utrpení a nelze se vyhnout smrti, ale je možné utrpení a smrt proměnit k vítězství. To je tajemství Velikonoc, tajemství lásky, která dává život: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mě věří bude žít na věky. Aleluja!"

P. Kazimierz Duš

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře