Sloupek z fary [Křečovické listy 16/2006] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 16/2006]

Autor: Křečovické listy - 20 prosinec 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Co pro mě znamenají Vánoce?

Opět jsou před námi vánoční svátky. Svátky spojené z tolika krásnými zvyky a tradicemi jako žádné jiné. To přináší nebezpečí, že zůstaneme pouze na povrchu u těchto zvyků a tradic, aniž bychom pronikli k jejich podstatě, jak se to stalo u velké části naší společnosti, pro kterou jsou Vánoce především svátky konzumu – dárků a s křesťanstvím mají jen málo společného. To znamená, že veliké vnitřní bohatství Vánoc se vytratilo a společnost je tak velmi ochuzená.

My, křesťané, bychom se s tím neměli smířit, máme-li být opravdu tím světlem a kvasem společnosti. Snažme se vrátit Vánocům jejich hluboký duchovní smysl. Znovu ho objevit pro nás samotné a také i pro druhé – počínaje našimi nejbližšími.

Vánoce jsou svátky narození našeho Pána Ježíše Krista – svátky vtělení Božího Syna. Bůh se stává člověkem, abychom my byli božími dětmi. Člověk selhal při zkoušce – pokušení v Ráji, Bůh ho však neponechal jeho osudu, ale snížil se k němu, aby ho zachránil. Jak to říká II. vatikánský koncil: „Svým vtělením se svým způsobem se spojil s každým člověkem On sám, Boží Syn. Lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůli jednal, lidským srdcem miloval… Je skutečností, že tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného Slova.“

Vánoce jsou tedy svátky našeho lidství, které Boží Syn svým vtělením posvětil a pozdvihl na nebývalou božskou úroveň. Těžko domýšlet a pochopit: „Co je člověk, že na něho pomatuješ, že se ho ujímáš, jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.“ (Žalm 8)

Bůh se stává člověkem, abychom se stali božími dětmi. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Kéž by lidé naším prostřednictvím pochopili, že Vánoce nespočívají v tom „víc mít“, ale „víc být“ člověkem. Být více lidmi podle vzoru Ježíše Krista, Syna Božího i syna člověka.

Toto poselství přichází ve vánoční čas a přináší zvláštní modlitbu: Kéž ti Bůh vždy žehná se svojí láskou a se svojí péčí – ať se na tebe vždy usmívá a posílá ti shora vše, co přináší opravdové štěstí pro tebe a pro všechny, které miluješ.

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2007 přeje
P. Kazimierz Duš

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře