Sloupek z fary [Křečovické listy 15/2006] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 15/2006]

Autor: Křečovické listy - 01 říjen 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Nejen v květnu, ale také v měsíci říjnu si připomínáme Pannu Marii - její poslání a výjimečné postavení v církvi. Rovněž v listopadu, při památce Všech svatých, kdy uvažujeme o cíli našeho pozemského putováním, k ní voláme "...Ježíše, plod života svého, nám po tomto putování ukaž". Je to prosba za naše zemřelé, ale i za nás samotné, aby v rozhodujících chvílích našeho života byla s námi jako Ta, která se za nás přimlouvá, abychom mohli spatřit Jejího Syna.

Adventní měsíc prosinec taktéž prožíváme s Pannou Marií. Spolu s ní očekáváme Spasitele a těšíme se na jeho narození. Vnímáme Mariin úkol, který ochotně přijala slovy "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova". Díky jejímu souhlasu mohl Pán Ježíš vstoupit na naši zemi a stát se člověkem.

Nový rok, měsíc leden, začíná slavností Matky Boží Panny Marie.

Bylo by snadnější se zeptat: Který měsíc a den se Svatou Pannou neprožíváme? Vždyť i při bolestné oběti našeho Pána se s ní setkáváme, jak pod křížem jejím srdcem proniká meč bolesti.

V den, kdy byl seslán Duch Svatý na apoštoly, se zrodila církev - mezi apoštoly byla přítomna i Panna Maria.

Kdo stojí o pomoc Panny Marie, ten se k ní modlí a věří, že Panna Maria zná nejkratší cestu k svému Synu. Ona chce být naší pomocnicí a přivézt nás k němu. Nejdůležitější k čemu se od ní můžeme naučit je souhlas ke všem plánům, které s námi Bůh má "...buď vůle tvá".

Je na nás, abychom to, co říkáme uváděli ve skutečnost i v našem životě. To předpokládá z naší strany velkou dávku dobré vůle. Pan Ježíš ví, proč nám dal svou Matku - aby jí byla i nám. Radí nám, abychom ji přijali jako průvodkyni naším životem.

  

Ve středu 18. října budeme prožívat slavnost sv. Lukáše, patrona naší farnosti. Na tento den byl připraven program, na nějž jste všichni zváni. Následující neděli 22. října budeme prožívat posvícení - poděkování Pánu Bohu za všechnu úrodu letošního roku.

Podzim je čas sklizní - toho co se urodilo na polích, posvícení - poděkování. Dobře víme, že bez Božího požehnání - marné lidské namáhání.

A na závěr přeji všem dětem a mládeži úspěchy ve škole a dospělým hodně Božího požehnání při jejich výchově.

Každý měsíc a den prožijme s Pannou Marií

P. Kazimierz Duš

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře