Sloupek z fary [Křečovické listy 14/2006] - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 14/2006]

Autor: Křečovické listy - 01 červenec 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

O zasvěcení Panně Marii

Měsíc květen, jenž je již letos za námi, je od pradávna zasvěcen Panně Marii, a proto několik slov o úctě k Panně Marii. S rozvojem různých forem mariánské úcty došlo ve středověku ke vzniku zvláštního osobního vztahu k Matce Boží. Stalo se tak především v různých bratrstvech a od 17. století v mariánských kongregacích a řádech, které si vytkli za cíl sebeposvěcení a apoštolské působení v duchu a v postojích Mariiny svatosti. Svatý Grignion z Montfortu (+1716) doporučoval úplné zasvěcení Panně Marii (Totus tuus - Jsem celý Tvůj a všechno mé je Tvé). V Čenstochové provedl papež Jan Pavel II. v roce 1979 zasvěcení Evropy a celého světa Panně Marii. Je to více než pouhá prosba, je to zvláštní projev Boží chvály, která zavazuje jednotlivce i společenství vést život podle vzoru Matky Boží.

Zasvěcení Panně Marii má různé formy.

  1. Panně Marii byly zasvěcovány kostely, jako výraz úcty a víry, že Bůh naplňuje zvláštní přízní a požehnáním tyto zasvěcená místa. Jejich využívání se stává pro věřící zdrojem zvláštního požehnání. Zde představuje zasvěcení trvalý vztah k Panně Marii a její mateřské ochraně. (Mariánská poutní místa)
  2. Zasvěcování Panně Marii jednotlivců či společností, jež uznávají Bohem stanovený řád spásy - Bůh daroval světu Krista skrze Pannu Marii. Jedná se o přijetí spásy a její zprostředkování skrze Marii.

Maria sama o sobě není adresátem našeho zasvěcení, nýbrž je ta, která nám přinesla a zprostředkovala Krista. Odevzdáním Marii směřujeme k odevzdání Kristu, protože Maria ztělesňuje i církev jako prostřednici spásy. Kdo se v zasvěcení Panně Marii zapojuje do svazku s Kristem, ten prohlubuje společenství s církví. V modlitbě zasvěcení lidstva k Panně Marii, kterou vyslovil Jan Pavel II. v závěru jubilejního roku 2000 se praví: "Lidstvo stojí dnes na rozcestí jako nikdy před tím. Záchranou nejsvětější Panno, je opět Tvůj Syn. Proto tě, Matko, chceme přijmout k sobě, jako tě přijal apoštol Jan a učit se od tebe, jak se stát podobným tvému Synu. Chceme svěřit sebe, církev a celý svět pod tvou mateřskou ochranu." Tím je vyjádřena prosba k Marii, aby nám zajistila svou přímluvu a svou ochranu.

Koncem května navštívil svatý otec Benedikt XVI. Polsko. Byla to jeho první pastorační návštěva za hranicemi Itálie. Její motto: "Buďte silní ve víře." Papež pokračoval ve stopách svého předchůdce Jana Pavla II. - navštívil místa spojené s jeho působením v Polsku (Varšava, Krakov, Čenstochova, Vdovice, Osvětim). Přišel, aby posiloval bratry a sestry ve víře a aby se sám posilnil jejich vírou. Dovede jejich víru vidět i pochválit, vyjádřit za ni vděčnost. Čím více si člověk uvědomuje velikost pokladu a čím více si ho váží, tím více jej opatruje a využívá. "U nás jsme zvyklí na tvrzení, že víra je dar od Boha a člověk ho nemůže jinému dát. Nebo se víra považuje za něco tak intimního, že je skoro neslušné ji projevovat. Vždyť co by si řekli lidé. Nechceme být považování za fanatiky. Musíme respektovat svobodu nevěřících, jsme opatrní. Nebo se vymlouváme na nevěřící většinu kolem nás. Mám za to, že v naší zemi je třeba, abychom my věřící prožili své obrácení a uznali potřebu výchovy k víře i naši povinnost touto výchovou druhým posloužit, jak to uměli předat naše maminky, babičky a kněží," řekl biskup Jan Graubner (časopis Světlo).

P. Kazimierz Duš

18. června slavila farnost svátek Božího Těla s průvodem kolem návsi k venkovnímu oltáři. Zároveň v tento den slavil náš duchovní otec Duš 25. výročí od kněžského svěcení. Na večer proběhla večerní modlitba (nešpory) a poté bylo agape (pohoštění) na faře za přítomnosti kněží z blízkého okolí a farníků. Pateru přejeme hodně zdraví a Božího požehnání do dalších let v kněžské službě.

Farníci

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře