Ze setkání dětí a mládeže na Maršovické faře - Římskokatolická farnost Křečovice
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Ze setkání dětí a mládeže na Maršovické faře

Autor: Farnost - 09 červenec 2014 09:10 - Kategorie: Akce, Lidé, Mládež, Maršovice - Štítky: akce pro děti a mládež, setkání, reportáž -

O Božítělovém víkendu 21. a 22. června se konalo tradiční setkání dětí a mládeže na maršovické faře. Fara již poněkolikáté hostila přátelské setkání věřících i nevěřících, kamarádů i známých. Hlavní organizátorkou jako vždy byla maršovická farnice Markéta Čiperová, která je v současné době jedinou hybatelkou snažící se o křesťanský život dětí a mládeže v naší farnosti. Ta se svými přáteli, věřícími i nevěřícími, připravila krásný dvoudenní program, díky němu poněkud zdevastovaná maršovická fara, stojící na okraji zájmu všech, o jejíž prodej se někteří „dobří lidé“ snažili, zas na nějakou dobu ožila v duchu křesťanského přátelství.

V programu, který začal v sobotu v devět ráno, bylo mnoho věcí: jezdění raftem po rybníce, malování na silnici, tvoření květinového koberce, hry a soutěže na farní zahradě i na faře, dobré jídlo a mnoho dalšího. Každý si může vybrat, čeho se zúčastní, nikdo není do ničeho nucen. Kdo chce, může jen tak odpočívat, kdo chce, může pomoci s obědem, kdo chce, může se zúčastnit programu jen lehce.
V sobotu večer během malého ohně si kromě buřtů všichni pochutnali i na pečených trdelnících, ze kterých zejména děti byly uchváceny. Jako host zavítal i pan maršovický starosta Ježek, na malý moment i pan farář Kazimír.

Setkání bylo zakončeno slavnou nedělní mší svatou se slavnosti Božího Těla, s malým průvodem, bohužel jen kolem kostela. Příští rok je naším hlavním cílem opět obnovit Božítělové průvody na maršovické městečko, jak tomu bylo do roku 1974. Během setkání byl v kostele všemi účastníky vytvořen krásný květinový koberec, zobrazující Beránka a Hostii, propojené barokními květinovými liniemi. Návrh stejně jako vloni vytvořila hlavní organizátorka víkendu, která je vzděláním výtvarnice.

Mše svatá za doprovodu kombinací varhan s kytarou s aktivní účastí dětí byla krásným koncem celých dvou dnů. Na mši přišlo i mnoho rodičů, takže Boží Tělo v Maršovicích bylo opravdu krásné. Tradiční zpěv krásné písně Ó andělé, dnes sestupte shůry, písně přímo pro průvod Božího Těla, se nesl v poledním čase až dolů do Maršovic a svátostného Krista a Jeho požehnání přinášelo do celé farnosti.

Poděkování patří všem, kdo setkání velmi obětavě připravili. Je to velmi cenná věc pro celou farnost, zúčastnilo se 30 dětí a mladých z Maršovic, Neveklova, Křečovic, Osečan, Chvojínka i dalších vesnic. 

Komentáře jsou uzavřeny.Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře