Římskokatolická farnost Křečovice - Archiv 2014
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Ze setkání dětí a mládeže na Maršovické faře

Autor: Farnost - 09 červenec 2014 09:10 - Kategorie: Akce, Lidé, Mládež, Maršovice - Štítky: akce pro děti a mládež, setkání, reportáž -

O Božítělovém víkendu 21. a 22. června se konalo tradiční setkání dětí a mládeže na maršovické faře. Fara již poněkolikáté hostila přátelské setkání věřících i nevěřících, kamarádů i známých. Hlavní organizátorkou jako vždy byla maršovická farnice Markéta Čiperová, která je v současné době jedinou hybatelkou snažící se o křesťanský život dětí a mládeže v naší farnosti. Ta se svými přáteli, věřícími i nevěřícími, připravila krásný dvoudenní program, díky němu poněkud zdevastovaná maršovická fara, stojící na okraji zájmu všech, o jejíž prodej se někteří „dobří lidé“ snažili, zas na nějakou dobu ožila v duchu křesťanského přátelství.

V programu, který začal v sobotu v devět ráno, bylo mnoho věcí: jezdění raftem po rybníce, malování na silnici, tvoření květinového koberce, hry a soutěže na farní zahradě i na faře, dobré jídlo a mnoho dalšího. Každý si může vybrat, čeho se zúčastní, nikdo není do ničeho nucen. Kdo chce, může jen tak odpočívat, kdo chce, může pomoci s obědem, kdo chce, může se zúčastnit programu jen lehce.
V sobotu večer během malého ohně si kromě buřtů všichni pochutnali i na pečených trdelnících, ze kterých zejména děti byly uchváceny. Jako host zavítal i pan maršovický starosta Ježek, na malý moment i pan farář Kazimír.

Setkání bylo zakončeno slavnou nedělní mší svatou se slavnosti Božího Těla, s malým průvodem, bohužel jen kolem kostela. Příští rok je naším hlavním cílem opět obnovit Božítělové průvody na maršovické městečko, jak tomu bylo do roku 1974. Během setkání byl v kostele všemi účastníky vytvořen krásný květinový koberec, zobrazující Beránka a Hostii, propojené barokními květinovými liniemi. Návrh stejně jako vloni vytvořila hlavní organizátorka víkendu, která je vzděláním výtvarnice.

Mše svatá za doprovodu kombinací varhan s kytarou s aktivní účastí dětí byla krásným koncem celých dvou dnů. Na mši přišlo i mnoho rodičů, takže Boží Tělo v Maršovicích bylo opravdu krásné. Tradiční zpěv krásné písně Ó andělé, dnes sestupte shůry, písně přímo pro průvod Božího Těla, se nesl v poledním čase až dolů do Maršovic a svátostného Krista a Jeho požehnání přinášelo do celé farnosti.

Poděkování patří všem, kdo setkání velmi obětavě připravili. Je to velmi cenná věc pro celou farnost, zúčastnilo se 30 dětí a mladých z Maršovic, Neveklova, Křečovic, Osečan, Chvojínka i dalších vesnic. 

Spirituál kvintet v Bělickém kostele, 26. července

Autor: Václav Altmann - 24 červen 2014 08:46 - Kategorie: Akce, Hudba, Sbírka, Události, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany, Koncert - Štítky: Spirituál kvintet, farnost, koncert, pomocná ruka, rekonstrukce, varhany -

Spirituál kvintet v Bělickém kostele, koncert legendy českého folku na podporu opravy bělických varhan, sobota 26.července, 19,00, vstupné 150 Kč, veškeré vybrané finance budou použity na opravu bělických varhan, které jsou ve velmi špatném stavu.

Poutní slavnosti v Hoděticích 29. června (přesun maršovické mše)

Autor: Farnost - 22 červen 2014 18:12 - Kategorie: Akce, Bohoslužby, Události, Maršovice, Hodětice - Štítky: pouť, změna -

V neděli 29. června na svátek apoštolů Petra a Pavla se koná Poutní slavnost v Hoděticích, ve filiálním kostele někdejší Maršovické farnosti. Mše svatá se koná v čas maršovické mše, tj. v 10,30. Zveme Vás k návštěvě Hodětického kostela.

V Maršovicích je mše v sobotu v 19,00 hodin. 

Setkání dětí a mládeže na faře Maršovicích

Autor: Markéta Prodanová - 09 červen 2014 21:15 - Kategorie: Akce, Bohoslužby, Mládež, Události, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: akce pro děti a mládež, setkání -

Tradiční setkání dětí a mládeže na maršovické faře proběhne o víkendu 21.-22. června. Začátek je v sobotu v 9 hodin a konec je po nedělní mši svaté v Maršovicích se slavností Božího Těla.

Všechny děti jsou zvány, rodiče žádáme o přítomnost na nedělní mši svaté.

Pro děti je připraven bohatý program.

Křečovická pouť

Autor: Farnost - 01 červen 2014 21:11 - Kategorie: Akce, Bohoslužby, Události, Křečovice - Štítky: pouť -

Na slavnost Nejsvětější Trojice se koná tradiční křečovická pouť. Poutní bohoslužba začíná v obvyklých 8.30 v křečovickém kostele sv. Lukáše. Křečovická pouť je spojena i s tradičními pouťovými atrakcemi a pochutinami.

Noc kostelů v Bělici - reportáž

Autor: Václav Altmann - 29 květen 2014 22:29 - Kategorie: Akce, Události, Bělice - Štítky: Noc kostelů -

V pátek 23. května jsme se v Bělici připojili poprvé k akci Noc kostelů. V rámci farnosti se snažíme kostely střídat, přijde nám, že je to lepší cesta. Podoba Noci kostelů v Bělici byla v podstatě implementována tak, jak jsme ji připravili před třemi roky pro Maršovice. Průvodci návštěvníku byli kostelnice na Chvojínku Eva Mikulášová a maršovický varhaník Václav Altmann.

Začali jsme po sedmé hodině komentovanou prohlídkou kostela spojenou s projekcí stránek a fotografií z farní kroniky. Poutavé povídání mělo úspěch a lidé svými otázkami projevili svůj opravdový zájem. Následovalo duchovnější pásmo o svaté Maří Magdaleně, patronce kostela. To mělo podobu projekce obrazů světových mistrů, znázorňující Maří Magdalenu, doplněné více duchovním komentářem.

V půl deváté jsme začali promítat připravenou projekci Zničené kostely v pohraničí, představující již neexistující kostely zničené komunistickou diktaturou. Několika desítkami kostelů vybraných z mnoha zničených jsme chtěli ukázat zrůdnost minulého režimu, často ještě přítomného v myslích lidí.

Celý program ukončil pan jáhen Josef Kubů z Bystřice, kterého jsme pozvali na krátký rozhovor, který jej představil jako jáhna, varhaníka i majitele palírny ovoce. Příjemné povídání společně s farářem P. Kazimierzem zakončil malou modlitbou a požehnáním.
Úplným závěrem Noci kostelů v Bělici bylo pak vyzvánění zvonů do noci a krátké varhanní preludium.

S ohlasů návštěvníků bylo patrno, že malý skromný večer se jim líbil a dal jim něco do jejich dalšího života.

Příští rok se s Nocí kostelů posuneme zas jinam v rámci naší farnosti.

Sukovy Křečovice - 25. května 2014

Autor: Farnost - 20 květen 2014 20:58 - Kategorie: Akce, Hudba, Události, Křečovice - Štítky: Josef Suk, koncert -

Jako každý rok i letošní poslední květnovou neděli proběhne v kostele sv. Lukáše koncert a pietní akt k uctění Josefa Suka v rámci festivalu Pražské jaro.

Číst dále Sukovy Křečovice - 25. května 2014

Májové pobožnosti

Autor: Farnost - 18 květen 2014 20:54 - Kategorie: Bohoslužby, Suchdol, Maršovice - Štítky: májové -

Májové pobožnosti jsou mimo obvyklých mší také ve čtvrtek v Suchdole, v sobotu ve Zderadicích a v neděli v Šebáňovicích vždy od 19 hodin.

Poutní slavnost v Suchdole (přesun maršovické mše)

Autor: P. Kazimierz Duš - 16 květen 2014 20:46 - Kategorie: Bohoslužby, Události, Suchdol, Maršovice - Štítky: pouť, patron -

Poutní mše svatá v Suchdole bude tuto neděli od 11.30 po průvodu z Břišejova. Mše svatá v Maršovicích se přesouvá z neděle na sobotu v 19 hodin.

Noc kostelů v Neveklově - 23. května

Autor: Farnost - 15 květen 2014 17:08 - Kategorie: Akce, Události, Neveklov - Štítky: Noc kostelů -

Každoroční akce "Noc kostelů" proběhne v naší farnosti v letošním roce také v neveklovském kostele.
 

Číst dále Noc kostelů v Neveklově - 23. května

Změna bohoslužeb - velikonoční pondělí, Bělice

Autor: Farnost - 17 duben 2014 10:49 - Kategorie: Bohoslužby, Maršovice, Hodětice, Bělice - Štítky: farnost, změna -

Velikonoční pondělí
Mše svatá na pondělí velikonoční bude v 10.30 v Hoděticích místo Maršovic.

Bělice
V letním období se čas mší svatých v Bělici posouvá o hodinu zpět na 15.30.

Velikonoční přehled bohoslužeb 2014

Autor: P. Kazimierz Duš - 16 duben 2014 21:22 - Kategorie: Bohoslužby, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Osečany - Štítky: Velikonoce -

Datum Den Čas Kostel
17. 4.
čtvrtek
Zelenýčtvrtek 18,00
19,00
Neveklov
Křečovice
18. 4.
pátek
Velký Pátek 17,00
18,00
19,00
Maršovice
Neveklov
Křečovice
19. 4.
sobota
Bílá Sobota 9,00
20,00
20,00
Křečovice (adorace)
Neveklov
Křečovice
20. 4.
neděle
Zmrtvýchvstání Páně 8,30
10,00
10,30
15,30
Křečovice
Neveklov
Maršovice
Bělice
21. 4.
pondělí
Velikonoční Pondělí 8,30
10,00
10,30
14,30
Křečovice
Chvojinek
Hodětice !! ZMĚNA !!
Osečany

Dějiny maršovické farnosti

Autor: Václav Altmann - 16 duben 2014 17:42 - Kategorie: Historie, Lidé, Správa farnosti, Maršovice, Duchovní správci - Štítky: farnost, osoby ve farnosti, rekonstrukce -

První zmínkao maršovické církevní obci pochází z roku 1350, kdy je v ordináři Pražské dieceze jmenována“církev v Maršovicích v děkanátu benešovském“, další zmínka je potom z roku 1384. Předpokládá se, ale mnohem starší historie církevní správy, vzhledem k historii samotných Maršovic. Kostel stejného zasvěcení jako dnes, Zvěstování Panny Marie, tehdy stál o několik desítek metrů níže, pravděpodobně někde v místě dnešního obydlí řídícího učitele školy či školního dvoru.

Z této nejstarší doby se nám zachovala i jména některých kněží. Poslední husitský, kališnický kněz musel odejít v roce 1624 a obec tak přišla o duchovního správce. Stejná situace nastala v okolních farnostech v Hoděticích, Křečovicích i Neveklově, kde, ale byl okamžitě zásluhou nového majitele konfiskovaného tloskovského panství dosazen nový katolický kněz, spravující z Neveklova i Maršovice a Křečovice. Známe jméno neveklovského kněze z té doby.

[...]

Pokračování  dějin maršovické farnosti v části Historie pod Maršovicemi.

Noc kostelů v Bělici - 23. května

Autor: Farnost - 28 březen 2014 09:05 - Kategorie: Akce, Události, Bělice - Štítky: Noc kostelů -

Každoroční akce "Noc kostelů" proběhne v naší farnosti v letošním roce v bělickém kostele.
 

Číst dále Noc kostelů v Bělici - 23. května

RSS kanál Článku

předchozí12Menu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře