Římskokatolická farnost Křečovice - Archiv 2014
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 48/2014]

Autor: Křečovické listy - 28 prosinec 2014 12:24 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Vánoční tajemství v inspiraci Edity Steinové

Číst dále Sloupek z fary [Křečovické listy 48/2014]

Přání k Vánocům a k novému roku 2015

Autor: P. Kazimierz Duš - 25 prosinec 2014 00:25 - Kategorie: Různé, Suchdol, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: Vánoce, přání -

Maria, maminka právě narozeného Ježíška, ať spolu s Ním a svatým Josefem chrání Vaše rodiny i Vás samotné. Milost Vánoc, ať Vás přivede na cestu lásky, pokoje, milosrdenství a porozumění. Duch Svatý ať Vás uschopní je všechny v Novém Roce rozvíjet a šířit.

Všem obyvatelům Bělice, Hodětic, Chvojínka, Křečovic, Maršovic, Neveklova, Osečan i dalších obcí, také návštěvníkům těchto stránek žehná

P. Kazimierz, farář

Vánoční přehled bohoslužeb 2014

Autor: P. Kazimierz Duš - 13 prosinec 2014 18:24 - Kategorie: Bohoslužby, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: Vánoce, pomocná ruka -

Přehled bohoslužeb v naší farnosti v tomto roce naleznete v celém článku. A pokud budete mít i chvilku času, přiložte ruku k vánoční výzdobě kostela, která proběhne odpoledne o třetí neděli adventní. Přehled bohoslužeb je také dostupný ke stažení ve formátu pdf.

Číst dále Vánoční přehled bohoslužeb 2014

Vánoční koncert žáků křečovické školy v Křečovicích a chrámového sboru v Novém Kníně

Autor: P. Kazimierz Duš - 10 prosinec 2014 19:13 - Kategorie: Akce, Hudba, Koncert - Štítky: koncert, Nový Knín, ZŠ J. Suka a MŠ Křečovice, Tříkrálová sbírka -

Žáci Základní školy Josefa Suka a mateřské školy Křečovice vás srdečně zvou na vánoční koncert v křečovickém kostele sv. Lukáše, který proběhne 18. prosince od 17 hodin.

Na druhý svátek vánoční jste všichni srdečně zváni na vánoční koncert Smíšeného chrámového sboru Dětského sboru a sólistů od 16 hodin v kostele svatého Mikuláše v Novém Kníně.

Evropské setkání mládeže v Praze

Autor: P. Kazimierz Duš - 08 prosinec 2014 09:19 - Kategorie: Akce, Mládež - Štítky: akce pro děti a mládež, Praha, setkání -

Pozvání arcibiskupa pražského a předsedy České biskupské konference na evropské setkání mládeže v Praze
(dopis čtený v závěru bohoslužeb 2. neděle adventní 7. prosince 2014)

Ve dnech od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 přivítáme v Praze jako milé hosty tisíce mladých lidí z východu i západu, ze severu i jihu našeho kontinentu. Přijedou k nám jako poutníci důvěry a smíření, aby se zúčastnili 37. evropského setkání mladých, které organizuje komunita Taizé. Jsem rád, že se přípravy setkání účastní všechny církve a křesťanská společenství v Praze a okolí. 

Během evropského setkání se budeme společně modlit za pokoj v lidských srdcích i mír na celém světě. Byl bych opravdu rád, aby v těchto dnech mezi mladými Evropany proběhla skutečná výměna „duchovních darů“. Víme, jak velmi dnes potřebují duchovní obrodu jak ti, kteří žijí na západě, tak i lidé z východu našeho světadílu.

Mnozí mladí v Praze se už účastní příprav na přijetí svých vrstevníků a za to jim upřímně děkuji.Chtěl bych pozvat také další mladé z České republiky, aby se přidali a společně se stali hostiteli mladých křesťanů z celé Evropy. Toto setkání může být pro vás výzvou i šancí. Pohostinnost vždy charakterizovala naši zemi. Zakořenila a upevnila se díky evangeliu, které přijali naši předkové před více než tisíci lety. Dosvědčuje to staré české přísloví:„Host do domu, Bůh do domu“.

Ať nám všem toto evropské setkání mladých připomene naši tradiční pohostinnost a plodem jejího prožívání ať je pokoj a důvěra v našich rodinách a v našem okolí.

kardinál Dominik Duka OP
arcibiskup pražský
předseda České biskupské konference

Maršovické varhany

Autor: Václav Altmann - 28 listopad 2014 20:33 - Kategorie: Historie, Hudba, Maršovice - Štítky: varhany -

Zřejmě jedny z prvních varhan v Maršovickém kostele byly postaveny v roce 1753. Jednalo se o barokní nástroj dosud neznámého varhanáře. Varhany stály tedy ještě ve starém gotickém kostele, který značně utrpěl v roce 1768 požárem sousedního dvora. Jak dopadly varhany, není známo, ale je možné, že zničeny nebyly, protože kostel zřejmě neshořel a například ostatky svatého Konstantina nebo zvony byly později přesunuty do nového kostela. 

Pokračování o varhanách v hodětickém kostelev části Hudba pod Hoděticemi.

Hodětické varhany

Autor: Václav Altmann - 25 listopad 2014 09:30 - Kategorie: Historie, Hudba, Hodětice - Štítky: varhany -

Varhany v Hodětickém kostele jsou zmiňovány v Maršovické farní kronice v roce 1836, kdy se mluví o pozitivu bez pedálu. Není tam zmínka o tom, od kdy se tam pozitiv nacházel, dá se ale předpokládat, že jej pořídil patron kostela Jáchym Pachta z Rájova, když Hodětice koupil a připojil k tloskovskému panství a v roce 1791 k Maršovické farnosti. Je ale také možné, že to již bylo dříve, protože původní rozkradené a nedochované oltáře byly z počátku 18. Století. Varhany tak mohly být pořízeny již v této době.

Pokračování o varhanách v hodětickém kostele v části Hudba pod Hoděticemi.

Bělické varhany

Autor: Václav Altmann - 24 listopad 2014 09:26 - Kategorie: Historie, Hudba, Bělice - Štítky: varhany -

Varhany v Bělici jsou zřejmě druhými varhanami na bělickém kůru. V roce 1879 je postavil pražský varhanář Karl Eisenhut, Wocelkův žák, pro kostel svaté Rocha v Praze na Olšanech. Architektonicky byly stavěny do tamního kostela, naznačuje to vzhled prospektu, pasující do prostoru kostela svatého Rocha. Jsou to varhany ještě zachovávající principy barokního varhanářství, mechanická zásuvková vzdušnice, nicméně zvukově již spíše barokní dispozice. Mají 7 rejstříků: Principal 8, Octav 4, Kryt 8, Salicional 8, Flétna 4, Mixtura 3řadá a Subbas 16, jeden manuál a pedál. 

Pokračování o varhanách v bělickém kostele v části Hudba pod Bělicí.

Mše na Chvojínku 28. listopadu v 17 hodin (a každý měsíc 28. den)

Autor: Farnost - 23 listopad 2014 11:21 - Kategorie: Bohoslužby, Chvojínek - Štítky: změna, sv. Václav -

Od září došlo k rozšíření bohoslužebného provozu v kostele svatého Václava na Chvojínku. Mše se koná každý měsíc 28. den, jako výroční den svátku svatého Václava. Čas bohoslužby je 17 hodin, případné změny budou zde na stránkách uveřejněny.

V prosinci bude bohoslužba jako obvykle na svatého Štěpána v 10 hodin, 28. již nebude. Bohoslužby slouží kněz z kláštera trapistek P. Martin Duchoslav. Také byla do svatostánku chvojíneckého kostela umístěna po mnoha letech nejsvětější svátost, totéž se chystá i do Hodětic.

Mše na Chvojínku bude 28. listopadu v 17,00 hodin.

Biskup Karel Herbst navštíví Hodětice

Autor: Farnost - 22 říjen 2014 09:29 - Kategorie: Akce, Bohoslužby, Lidé, Různé, Sbírka, Události, Hodětice - Štítky: farnost, svěcení, pomocná ruka, rekonstrukce, svěcení, výzdoba -

1. listopadu, na slavnost Všech svatých, bude v hodětickém kostele sv.Petra a Pavla ve 14,30, sloužit slavnostní bohoslužbu pražský světící biskup Karel Herbst.

Při mši svaté posvětí nově zakoupené sochy svatých Petra, Pavla, Josefa a Filomeny, které nahradí sochy, které byly před časem ukradeny. Zároveň pan biskup povede dušičkovou pobožnost na hodětickém hřbitově. Náklady na pořízení soch byly cca 20.000 Kč, uhrazeny byly formou obvyklou v našich farnostech. Aby i nadále mohly být prováděny takovéto bohulibé věci, přispějte prosím na pořízení těchto soch. Peníze budou použity v rámci bývalé maršovické farnosti. Konkrétně v Hoděticích je v současnosti předělávána bezcenná plakátová křížová cesta a nahrazována trochu vkusnější, i když rovněž reprodukcí. To si také vyžádá určité náklady, zejména na sklo, opravu rámů i zakoupení reprodukovaných pláten. Přispět můžete při mši svaté, nebo osobně - panu faráři, panu varhaníkovi, nebo v Maršovicích paní kostelnici Čiperové.

Historie Bělice

Autor: Václav Altmann - 26 září 2014 09:03 - Kategorie: Historie, Lidé, Správa farnosti, Bělice, Duchovní správci - Štítky: farnost -

Kostel svaté Maří Magdaleny v Bělici má pradávnou historii. Známe pověst o jeho založení, která zní asi takto: 

Připutující osadníci se chtějí v těchto místech usadit. Ze všeho nejdřív ale chtějí postavit pro Pána Boha i pro svou ochranu kostel. Líbí se jim místo na vrcholu nedalekého kopce. Začnou tam stavět, ale nedaří se jim - všechno je vždy zničeno. Tak se Boha ptají, kdeže kostel chce mít. A Bůh v parném červenci zasněžil jedno místo, to, na kterém stojí dnes kostel. A staročeští osadníci si říkali „hle místo bělí se“, a z toho vznikl i název celé vesnice Bělice.

Těžko říct co je na tom pravdy, říká se, že pověst vymyslel sousední živohošťský farář, ale každý kostel svou pověst nemá!

Pokračování dějin bělické farnosti v části Historie pod Bělicí.

Přijmy maršovického kantora v r. 1728

Autor: Václav Altmann - 20 září 2014 20:22 - Kategorie: Historie, Lidé, Maršovice, Duchovní správci - Štítky: farnost, archiv, učitelství, přijmy -

V archivu pražského arcibiskupství se mezi spisy 18. století našla listina z r. 1728 s příjmy maršovického kantora Matěje Procházky. Kopie listu níže spolu s rychlým přepisem.

NA-MH, APA, Recepta 1728, karton 1179, nefol.:

Specificati přijmu při štole Maršovske za 1 cely 1727 rok od 1ho January až do ultima decemb. Ittem Postupneho se schazejiciho

Přijmu peněz

Koledy celo roční z městečka po 4 krát2zl.59kr.3dr.
a z vesnic jednou40kr.
od záduší od 3 slavností o pouti
na boží Tělo a o posvěcení chrámu Páně
54kr.
od pašijí na květnou neděli spívání35kr.
funusů 35ti12zl.45kr.
od 9 mší sv. za mrtvé od 1 po 6kr.54kr.
od zápisu křtu a oddavek3zl.15kr.
Sobotales za cely rok9zl. 30kr.
?...lost všechny4 kopy vajec

Posnopní

žita5 mandel 4 snopy
pšenice2 mandele 13 snopů
ječmena3 mandele 13 snopů
hrachův3 mandele 3 snopy
ovsa4 mandele 8 snopů

Matěj Prochaska  Cantor
Městys Maršovic

Změna v Trapistickém klášteře

Autor: Farnost - 20 září 2014 09:18 - Kategorie: Lidé, Správa farnosti, Poličany, Duchovní správci - Štítky: změna, osoby ve farnosti -

Od 1. července mají sestry trapistky v poličanském klášteře nového kněze P. Martina Duchoslava, který nahradil P. Jedličku, který odešel na odpočinek.

Podblanický hudební podzim v Křečovicích

Autor: Farnost - 10 září 2014 12:51 - Kategorie: Akce, Hudba, Události, Křečovice - Štítky: Josef Suk, koncert, Podblanický podzim -

Sdružení profesionálních a dobrovlných kulturních pracovníků a pořádající města a obce Vás zvou na 30. ročník hudebního festivalu Podblanický hudební podzim 2014. Slavnostní zahájení festivalu se koná v Benešově v pátek 12. září 2014 v 19 hod. v Kulturním centru Benešov. (Celý program na festivalových stránkách.)

V neděli 12. října od 16 hodin v kostele sv. Lukáše v Křečovicích se představí Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy a Filharmonický orchestr IWASAKI pod taktovkou Jakuba Zicha. Mezi sólisty se představí Lenka Bartošíková, Ludmila Hudečková, Ondřej Socha, Jan Morávek a na varhany Vladimír Jelínek. Slova se ujme František Kreuzmann a hostem koncertu bude vnuk skladatele Josefa Suka Jan Suk.

Vstupenky je možno zakoupit  na OÚ Křečovice za cenu 100 Kč.

Programem křečovického koncertu bude Křečovická mše Josefa Suka.

Více o koncertu a medailonky účinkujících na stránkách festivalu.


Poutní mše svatá na Chvojínku, 28. září - ZMĚNA ČASU

Autor: Farnost - 07 září 2014 00:09 - Kategorie: Bohoslužby, Různé, Události, Chvojínek, Neveklov - Štítky: farnost, svěcení, změna, pouť -

Na svátek sv. Václava 28. září bude od 10 hodin 14 hodin  sloužena poutní mše svatá ve chvojínském kostele. Během mše bude také posvěcen nový kříž věnovaný panem Hrmou ze Sedlčan a opravený panem Dohnalem z Maršovic.

Mše svatá v Neveklově tuto neděli nebude.

AKTUALIZACE: Mše svatá přesunuta na 14. hodinu.

Výuka náboženství, školní rok 2014/2015

Autor: Farnost - 03 září 2014 13:47 - Kategorie: Výuka náboženství, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: farnost -

Výuka náboženství v naší farnosti bude probíhat v neveklovské škole. Mladší žáky bude vyučovat pan farář Brandejs a starší pan katecheta Kadeřábek. Přihlášení je možné ve škole, nebo na faře v Neveklově.

Posvícení a koncert v Živohošti, 7. září

Autor: Farnost - 03 září 2014 10:44 - Kategorie: Bohoslužby, Různé, Události, Koncert - Štítky: Stará Živohošť, Živohošť, pouť, koncert -

Tuto neděli se v Živohošti slaví posvícení. V chrámu sv. Fabiána a Šebestiána proběhne od tří hodin odpoledne mše svatá, po které bude následovat koncert J. Vernera a V. Roubala. Na programu je celkem sedm skladeb. Více informací například v magazínu Vetero Knina, září 2014.

Tradiční prázdninový oheň 7. září v 16 hodin

Autor: Farnost - 02 září 2014 23:10 - Kategorie: Akce, Mládež, Události, Suchdol, Maršovice, Křečovice, Hodětice, Bělice, Chvojínek, Neveklov, Poličany, Osečany - Štítky: akce pro děti a mládež, oheň, setkání -

I letos, i když s menším zpožděním, se rozloučíme s létem a prázdninami farním ohněm na faře v Křečovicích. Všichni jsou srdečně zváni tuto neděli, 7. září, od čtyř hodin odpoledne.

Spirituál kvintet v Bělici - reportáž

Autor: Václav Altmann - 28 červenec 2014 13:05 - Kategorie: Akce, Hudba, Sbírka, Bělice, Koncert - Štítky: koncert, pomocná ruka, pouť, reportáž, Spirituál kvintet, varhany -

V sobotu 26. července zažil Bělický kostel velký svátek. Na vystoupení legendárního Spirituál Kvintetu dorazilo 183 platících lidí a kostel byl naplněn jak dlouho ne.
V 19 hodin za vyzvánění zvonů vyšli členové kapely do presbytáře kostela a začali hodinu a půl trvající koncert. Zazněly nové i starší písně, v sólech se vystřídali všichni členové skupiny. Ze starších písní jsme slyšeli například Širý proud, Trudovu, ženu, Mlýny, Svět s náma houpá a další. Řadu písní se Spirituálem zpíval celý kostel.

Velmi krásné jsou také autorské písně Jiřího Cerhy: zadumané, procítěné, obohacující repertoár skupiny. Díky vtipným komentářům pánů Tichoty, Vančury a Holoubka vládla v kostele opravdu radostná a veselá atmosféra.

Jsme velmi rádi, že se vystoupení podařilo právě na bělickou pouť zorganizovat, a trochu tak probudit kostel v Bělici. A samozřejmě vybrat peníze na varhany, což byl jeden z hlavních smyslů celé akce. Ale hlavní smyslem bylo spíše umožnit návštěvníkům vnímat krásu hudby v prostoru našeho kostela.

Po koncertě i před ním bylo na farní zahradě připravené občerstvení, díky ochotě nájemkyně fary, paní Vlčkové.

Než Spirituál Kvintet odjel, požádali jsme pana Vančuru o zápis do farní kroniky, první od roku 1948. Máme tak věčnou památku na tento krásný den.


Dom Samuel v sobotu 2. srpna v Poličanech od 7.30

Autor: Farnost - 27 červenec 2014 08:19 - Kategorie: Bohoslužby, Lidé, Události, Poličany - Štítky: farnost, Trapistický klášter -

V sobotu 2. srpna 2014 v 7.30 hodin bude v kostele sester Trapistek v Poličanech sloužit mši svatou za tento náš kraj Dom Samuel, opat kláštera Trapistů v Novém Dvoře.

Bude přítomna i televize Noe.

Všichni jste na tuto mši svatou srdečně zváni.

RSS kanál Článku

12následujícíMenu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře