Římskokatolická farnost Křečovice - Archiv 2006
Bělice Hodětice Chvojínek Křečovice Maršovice Neveklov

Sloupek z fary [Křečovické listy 16/2006]

Autor: Křečovické listy - 20 prosinec 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Sloupek z fary [Křečovické listy 15/2006]

Autor: Křečovické listy - 01 říjen 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Nejen v květnu, ale také v měsíci říjnu si připomínáme Pannu Marii - její poslání a výjimečné postavení v církvi. Rovněž v listopadu, při památce Všech svatých, kdy uvažujeme o cíli našeho pozemského putováním, k ní voláme "...Ježíše, plod života svého, nám po tomto putování ukaž". Je to prosba za naše zemřelé, ale i za nás samotné, aby v rozhodujících chvílích našeho života byla s námi jako Ta, která se za nás přimlouvá, abychom mohli spatřit Jejího Syna.

Adventní měsíc prosinec taktéž prožíváme s Pannou Marií. Spolu s ní očekáváme Spasitele a těšíme se na jeho narození. Vnímáme Mariin úkol, který ochotně přijala slovy "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova". Díky jejímu souhlasu mohl Pán Ježíš vstoupit na naši zemi a stát se člověkem.

Nový rok, měsíc leden, začíná slavností Matky Boží Panny Marie.

Bylo by snadnější se zeptat: Který měsíc a den se Svatou Pannou neprožíváme? Vždyť i při bolestné oběti našeho Pána se s ní setkáváme, jak pod křížem jejím srdcem proniká meč bolesti.

V den, kdy byl seslán Duch Svatý na apoštoly, se zrodila církev - mezi apoštoly byla přítomna i Panna Maria.

Kdo stojí o pomoc Panny Marie, ten se k ní modlí a věří, že Panna Maria zná nejkratší cestu k svému Synu. Ona chce být naší pomocnicí a přivézt nás k němu. Nejdůležitější k čemu se od ní můžeme naučit je souhlas ke všem plánům, které s námi Bůh má "...buď vůle tvá".

Je na nás, abychom to, co říkáme uváděli ve skutečnost i v našem životě. To předpokládá z naší strany velkou dávku dobré vůle. Pan Ježíš ví, proč nám dal svou Matku - aby jí byla i nám. Radí nám, abychom ji přijali jako průvodkyni naším životem.

  

Ve středu 18. října budeme prožívat slavnost sv. Lukáše, patrona naší farnosti. Na tento den byl připraven program, na nějž jste všichni zváni. Následující neděli 22. října budeme prožívat posvícení - poděkování Pánu Bohu za všechnu úrodu letošního roku.

Podzim je čas sklizní - toho co se urodilo na polích, posvícení - poděkování. Dobře víme, že bez Božího požehnání - marné lidské namáhání.

A na závěr přeji všem dětem a mládeži úspěchy ve škole a dospělým hodně Božího požehnání při jejich výchově.

Každý měsíc a den prožijme s Pannou Marií

P. Kazimierz Duš

Sloupek z fary [Křečovické listy 14/2006]

Autor: Křečovické listy - 01 červenec 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

Tříkrálová Sbírka 2006 [Křečovické listy 13/2006]

Autor: Křečovické listy - 01 březen 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy, Sbírka - Štítky: tištěné články, Tříkrálová sbírka -

Česká katolická charita zorganizovala i v tomto roce tradiční dobročinnou sbírku. Proběhla po celé republice ve dnech 2. - 7. ledna. Velký kus práce vykonali koledníci - většinou malé děti převlečené za tři krále. Každou skupinku doprovázel dospělý člověk zodpovědný za zapečetěnou pokladničku. Hlavními hrdiny akce jste však byli vy všichni, kdo jste koledníky vlídně přijali a do jejich pokladniček přispěli. S každým dalším úsměvem, kterým jste mnozí svůj dar doprovázeli, se malým i větším králům šlapalo veseleji.

Několik koledujících skupinek vyšlo na svou pouť také po vesničkách křečovické farnosti v sobotu 7. ledna. Bylo to příjemné putování, protože jste svými příspěvky dali najevo, že nedokážete odmítnout prosbu o pomoc. Obsah pokladniček byl bezprostředně po skončení sbírky odeslán na účet České katolické charity.

Přečte si, prosím, výsledky Tříkrálové sbírky 2006 v naší vesnici i v celé farnosti a mějte spolu s námi radost z toho, že jste pomohli těm, kdo to potřebují.

místočástka
Křečovice, Vlkonice, Krchleby, Košťálka7 821,-
Nahoruby1 155,-
Osečany, Velběhy6 292,-
Suchdol, Břišějov6 920,-
Celkem za farnost Křečovice22 188,-
Některé okolní farnosti
místočástka
Bystřice14 573,-
Týnec nad Sázavou54 449,-
Neveklov12 406,-
Votice14 423,-

V pražské arcidiecézi Tříkrálová sbírka v roce 2006 činí 2 909 963,- Kč.

"My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…" A děkujeme!

Koledníci křečovické farnosti

Sloupek z Fary [Křečovické listy 13/2006]

Autor: Křečovické listy - 01 březen 2006 02:09 - Kategorie: Křečovické listy - Štítky: tištěné články -

velikonoční poselství o životě pro všechny

Téměř dva tisíce let v první neděli po jarním úplňku zní velikonoční poselství církve: "Kristus vstal z mrtvých! Aleluja!" Slavení Velikonoc je výrazem radosti a lásky. Velikonoce slavíme proto, že jsme plní radosti z vítězství lásky a života. Vzkříšení se ukázalo silnější než smrt. Láska přemáhá nenávist a hřích.

Velikonoční zvěst je výpovědí opředenou o svědectví lidí, kterým Bůh otevřel oči pro tajemství života a smrti, tajemství Boží moci a lásky. Vidět vzkříšeného Ježíše není výsledkem našeho lidského snažení. Je to dar a milost. Jen ve víře je toto setkání možné a jen vírou skutečně vidíme vzkříšeného Ježíše. Poznání Ježíše je cesta lidského srdce, kterému začíná vycházet světlo víry a je to nejdelší a nejobtížnější a také nejradostnější putování člověka. Člověk začíná tušit, že je možné nalézt odpověď na otázky, které ho zužují. Že musí existovat řešení absurdity smrti, utrpení nespravedlnosti. A odpovědi na tyto skutečnosti budou Boží věcí. Sám Bůh ukazuje řešení. Bůh odpovídá skrze svého syna Ježíše Krista, který pro nás byl ukřižovaný a vzkříšený. Pro člověka je důležité, vydat se na cestu, hledat, ptát se. To je začátek cesty k setkání s Pánem.

Církev dnešního dne nedokazuje Ježíšovo vzkříšení. Ona ho zvěstuje a prožívá v liturgii. Toto hlásání spočívá na svědectví těch, které si Bůh sám vyvolil, aby s ním po jeho zmrtvýchvstání mohli plnit jeho poslání. Dnes si Bůh volí také nás, abychom poselství, které jsme vírou přijali o zmrtvýchvstání, předali dále. Poselství o vzkříšení se může dotknout každého člověka, který si uchová a uchrání kousek prostoru, ve kterém by mohl rezonovat velký Boží plán lásky s člověkem. Tento plán Boží lásky, života, vzkříšení, dostal podobu ukřižovaného a vzkříšeného Krista. Církev chce svým velikonočním tajemstvím všechny lidi oslovit. Odpovídat tak na naše tušení, přání, problémy a otázky. Často anonymní a nevyslovené.

Pane díky za to, že tvá láska a moc jsou silnější než smrt a že toto vítězství má podobu tvého syna Ježíše Krista a zasahuje do života každého z nás.

P. Kazimierz Duš

RSS kanál ČlánkuMenu

Nejnovější články

Kategorie

Štítky

Archiv

Nejnovější komentáře